Grāmatnīca Jumava

Iepriekšparakstīšanās - Latvijas tautsaimniecības vēsture

Apgāds JUMAVA ir uzsācis iepriekšparakstīšanos uz monumentālu izdevumu “Latvijas tautsaimniecības vēsture”. Grāmata ir tapusi profesionālas redkolēģijas pārraudzībā, sadarbībā ar atzītiem nozaru speciālistiem.

Sastādītājs un zinātniskais redaktors:
Vidzemes augstskolas rektors,
Dr. hist. Gatis Krūmiņš
Autori: E. Evarts, Ē. Jēkabsons, V.P. Karnups,
O. Kehris, E. Krastiņš,
P. Leiškalns, I. Mežs, U. Osis,
R. Remess, J. Šiliņš, V. Dombrovskis.

Recenzenti: prof. Inna Šteinbuka, prof. Ilgvars Butulis

Piedāvājam Jums grāmatu iegādāties par īpašo iepriekšparakstīšanās cenu EUR 49,-
No 18. maija pārdošanas cena grāmatnīcās EUR 69,-


Grāmata ir pirmais laikmetu dokumentējošs izdevums par sociālekonomiskajām norisēm un situāciju Latvijā 20. gadsimtā un mūsdienās. Grāmata saturiski veidota tā, lai aptuveni pusi no tās apjoma veidotu sociālekonomiskā vēsture pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – laika posmu, kurš līdz šim ir maz pētīts un atspoguļots literatūrā.
Ar šo izdevumu apgāds JUMAVA piedāvā unikālu, līdz šim apjoma un satura ziņā neredzētu ieskatu Latvijas tautsaimniecības vēsturē, ko papildina piesaistīto ekspertu – politiķu, uzņēmēju un zinātnieku komentāri, tabulas, grafiki, ilustrācijas, teksts kopumā sastāda 1000 lappuses. Drukātās un elektroniskās vides savietošanai izmantots inovatīvs tehnoloģisks risinājums Overly digitālā platforma.

Iepriekšparakstīšanās pa telefonu 26490412, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iepriekšparakstīšanās arī visās JUMAVAS grāmatnīcās: Rīgā, Dzirnavu 73, tel. 67282596; Cēsīs, Rīgas ielā 4, tel. 64122889; Lielvārdē, Lāčplēša ielā 18a, tel. 65029115; Liepājā, Zivju ielā 10/12, tel. 63483464; Cesvainē, Rīgas ielā 7, tel.29196472

www.jumava.lv un www.gramata24.lv

 

Atbalstītāji