Grāmatnīca JumavaJāns Ēlvests "Šaha ģimnāzija"/ darba burtnīca "Šaha ģimnāzija"

Tavās rokās ir grāmata, kas aizvedīs tevi ļoti interesantā, aizraujošā un neizsmeļami plašā pasaulē, kas apburs un valdzinās tevi vienmēr — maģiskajā šaha valstībā! Lai arī cik tev ir gadu, lai arī cik daudz tu esi apguvis šahu iepriekš, šī mācībviela tev lieti noderēs. Tomēr atceries, ka nākamie soļi šaha apguvē būs atkarīgi nevis no grāmatas vai datora, bet tavas uzcītības, intereses un neatlaidības. 
Latvijas Šaha federācija, viens no šīs grāmatas izdošanas iniciatoriem, dara un darīs visu iespējamo, lai apgūtās šaha gudrības tu varētu pielietot gan sacenšoties ar draugiem pulciņā, gan starptautiskās sacensībās! 
Āris Ozoliņš, Latvijas Šaha federācijas prezidents
 
 Darba burtnīca
Šajā darba burtnīcā ir iekļauti uzdevumi, kas sastādīti atbilstoši šaha spēles sadalījumam mācību grāmatā “Šaha ģimnāzija”.
Gan grāmata “Šaha ģimnāzija”, gan darba burtnīca ir paredzētas visiem šaha interesentiem, lai apgūtu šo inteliģento un unikālo spēli. 
Autora veidotie uzdevumi ir efektīvs treniņš prātam, lai attīstītu stratēģisko un loģisko domāšanu.

Ulrike Reizere "Refleksoloģija" praktiskā rokasgrāmata

Refleksoloģija ir masāža, ko veic pēdu un plaukstu refleksu zonās. Visā ķermenī ir refleksu punktu, kuri, ja tos stimulē, samazina spriedzi un sāpes. Zonu terapija sniedz iespēju ārstēt daudzas problēmas, darbojoties ar plaukstām un pēdām, kur ir koncentrēti nervu gali un kur atrodas refleksogēnās zonas, kas savieno visu ķermeni, punkti, kas “attēlo” visa ķermeņa veselības stāvokli. Refleksoloģija nodarbojas ar šo punktu karšu veidošanu un tos izmanto, lai diagnosticētu problēmas un tās risinātu. Bet kas ietilpst refleksoloģijas praksē? Spiedienu veikšana, lai stimulētu refleksu punktus uz plaukstu un pēdu ādas virsmas, kas atbilst iekšējiem orgāniem, izraisot reakciju attiecīgajā ķermeņa daļā; tādējādi stimulējot tās daļas funkcijas, lai veicinātu atlabšanu.

Imants Ziedonis / Valdis Bisenieks “Es skaitīju un nonācu pie Viena”

Sadarbībā ar  Radošās Eiropas  atbalstu, Austrijas izdevniecību "Wieser" un Imanta Ziedoņa fondu "Viegli"  ir iznākusi Imanta Ziedoņa dzejas izlase "Es skaitīju un nonācu pie viena". Krājums ir bilingvāls - latviešu un vācu valodā. Atdzejotājs -  Valdis Bisenieks.  
Šo dzejas izlasi pēc draugu pamudinājuma sakārtojis pats Imants Ziedonis un  to  bija  iecerējis kā vienotu veselumu. Valdis Bisenieks arī saglabājis dzejnieka kārtojumu. Izlasē iekļauti dzejoļi, kas radīti laika posmā no 1968. līdz 1994. gadam. 
Dzejas un lūgšanas - rakstīts  krājuma titullapā. Izcilais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis, līdzīgi atdzejotāja Valda Bisenieka latviski tulkotajam J. V. Gētes Faustam, iziet cauri daudzu atziņu lokiem un nonāk pie Viena – kas ir gaismā un mīlestībā piepildīts laiks. Dzejnieks ir apliecinājis latviešu valodas (kas ir viena no vissenākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē) poētisko skaistumu un filosofisko dziļumu.

Ludmila Fjodorova "Frizūru veidošanas pamattehnika"

Autore ir absolvējusi Rīgas Stila un modes tehnikumu, savu meistarību apliecinājusi Amatniecības kamerā, tagad profesionāli darbojas frizieru-modelētāju, frizieru-stilistu un vizuālā tēla stilistu sagatavošanā.
Modes tendences mainās, parādās jauni matu ieveidošanas un kopšanas līdzekļi, bet klasiskie darba paņēmieni paliek nemainīgi. Izveidot pareizu frizūras formu, piešķirt noskaņojumu un radīt kopiespaidu — tas ir sekmīga darba pamats un ķīla.
Izdevums paredzēts gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem friziera profesijas pamatu apguvei, gan skolotājām, gan frizieriem-stilistiem. Grāmatā iekļauta plaša un vispusīga informācija, kas ļauj frizieriem patstāvīgi strādāt, izvēršot piedāvātās tēmas atbilstoši savām interesēm, radošajām spējām un fantāzijas lidojumam.

Latvijas armijas komandieri

Grāmata par Latvijas armijas komandieriem 20.gs. un 21.gs. sākumā būs mēģinājums iespējami godīgi izstāstīt par tiem Latvju vīriem, kuri sev atvēlētājā laikā pieņēma izaicinājumu un uzņēmās radīt un vadīt pirmos bruņotos formējumus cīņā par valsts brīvību un neatkarību, nosargāt to un izveidot aizsardzības spēkus – Latvijas armiju 20 gs. 20 – 30 gados. Līdzīgi toreiz deviņdesmitajos, tikai bez bruņotas cīņas, bet reizēm, balansējot uz naža asmens, vajadzēja nākt ne mazāk drosmīgiem un izlēmīgiem vīriem, lai 20.gs otro reizi iegūto valstisko neatkarību sargātu un stiprinātu ik dienu, ik stundu.Ir ļoti būtiski šajā laikā, kad valsts gatavojas atzīmēt simtgadi, ko, kopš 20.gs. sākuma, cerēja realizēt Latvijas sabiedrības spožākie prāti, atgādināt par cilvēkiem, kuri atjaunoja bruņotos spēkus un pilnveido tos nu jau 21.gs.Grāmatas pirmajā daļā paredzēts iekļaut biogrāfiskus materiālus par pulkvedi Oskaru Kalpaku, ģenerāļiem Jāni Balodi, Dāvidu Simsonu, Mārtiņu Peniķi, Pēteri Radziņu, Krišjāni Berķi, bet otrajā daļā – pulkvežiem Daini Turlavu, Juri Dalbiņu, Juri Eihmani, kā arī viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu, ģenerāl-majoru Juri Maklakovu un ģenerālleitnantu Raimondu Graubi.Grāmata par Latvijas armijas komandieriem būs pirmais šāda veida izdevums, kur vēsturnieki un laika biedri mēģinās izvērtēt drosmīgo latvju vīru veikumu Latvijas valsts aizsardzības izveidošanā un nostiprināšanā. Šo izdevumu papildinās foto materiāli no komandieru un autoru personīgajiem arhīviem.Tā būs grāmata par personībām, kuru vārdi caur viņu veikumu paliks Latvijas vēsturē.