Joomla!Mīts par Sīsifu

“Mīts par Sīsifu” (1942) vienmēr ticis uzskatīts par absurda tēmas atrisinājuma augstāko punktu Kamī mantojumā.
Ierasti uzdotais jautājums par to, ka vienīgā nopietnā filozofijas problēma ir pašnāvības problēma, ar ko Kamī sāk sarunu par absurdu, iezīmējas kā urdošais — kam pieder mana dzīve?

Vai es spēju par to spriest? Vai manam spriedumam ir iespējams pamats? Absurda domāšana liek atteikties gan no reliģiski izprastas mūžības, gan no tās laicīgajiem aizstājējiem.

 Cena 3.8 Eur  pirkt