Joomla!Izstāde "Vita Nuova" - veltīta Valdim Biseniekam un Itālijai

Valodnieka, dzejnieka un izcilā tulkotāja Valda Bisenieka 90. jubilejas un piemiņas
gads ir īpašs arī Dantes Aligjēri biedrībai, kuras Goda biedrs viņš bija. Smaidošs,
asprātīgs, labvēlīgs un vienmēr možs ― tādu Valdi mēs atceramies un katrreiz
satikām mūsu pasākumos. Gara ceļojums bija viņa dvēseles stāvoklis. Un nu, Valdis
Bisenieks ir Mūžības ceļojumā uz skaisto Itāliju, kuras dzejas dižgara Dantes valodas
burvību un dziļumu viņš meistarīgi prata atveidot latviešu valodā. Dantes Aligjēri
“Dievišķā komēdija” un “Vita Nuova/Jaunā dzīve” Valda Bisenieka tulkojumā ir
vadzvaigzne, kurai sekojot, mēs iepazīstam itāļu dzejas klasiku. Lasot “Svētā
Franciska ziediņu” tulkojumu, bagātinām savu dvēseli ar cilvēcības un prieka eliksīru.
Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki Aleksejs Naumovs, Jānis Strupulis, Vija
Dzintare, Imants Ozoliņš, Laine Kainaize, Maira Veisbārde, Andris Bērziņš, Sarmīte
Caune, Raimonda Strode, Lauma Palmbaha, Gunta Brakovska, Ieva Muzikante,
Tālivaldis Muzikants, Ligita Caune, Inese Sudare, Dzintars Adienis un fotogrāfs
Jevgēnijs Pugins izstādi “Vita Nuova/Jaunā dzīve” velta Valdim Biseniekam un
Itālijai. Gleznas, grafikas, medaļas un fotogrāfijas ļaus sajust Itālijas īpašo gaismu,
senās pilsētas un bagāto ainavu, vēstures un personību valdzinājumu. Mākslinieki
rādīs mākslas darbus, kurus iedvesmojis Valdis Bisenieks ― personība, draugs,
laikabiedrs. Izstādē būs apskatāmas arī apgāda “Jumava” izdotās Valda Bisenieka
grāmatas.

Izstādes atvēršana 2018.gada 2.oktobrī plkst. 14:00