Joomla!Mana Rīga, autore Maija Rubīna

Grāmatas autore ir inženierzinātņu doktore ar ilggadēju darba pieredzi institūta “Rūpnīcprojekts” enerģētikas objektu un siltumapgādes projektēšanā un projektēšanas vadīšanā (1955–1988), studentu apmācībā RTU Elektroenerģētikas fakultātes Siltumenerģētikas katedrā (1971–1993) un Transporta, mašīnzinību un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedrā (2005–2015). Vadījusi Enerģētikas perspektīvās attīstības un energoekonomijas nodaļu Latvijas Republikas Enerģētikas ministrijā (1988–1991), Latvijas enerģētikas attīstības valsts uzņēmumu LEA (1992–1994), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izveidoto Tarifu izvērtēšanas neatkarīgo ekspertu grupu (1995–1997). Bijusi konsultante Latvijas Enerģētikas aģentūrā (1994–1997), Rīgas domes deputāte un Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas priekšsēdētāja (1997–2001), ilggadēja dzīvojamās mājas energopārvaldniece (1995–2009) un energopārvaldnieku kursu lektore. Izveidojusi un vadījusi Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvo padomi (2002–2007 un 2015–2018). Izveidojusi un vadījusi pašvaldības Rīgas enerģētikas aģentūru (2007–2015). Kopš 1997. gada ir LZA Fizikālās enerģētikas institūta pētniece. Kopš 1991. gada regulāri strādājusi ES starptautiskajos projektos enerģētikas jomā un bijusi šo projektu vadītāja (PHARE, THERMY, USID, IEE, Norvēģijas un EEZ finanšu instruments, INTERREG, 7. ietvarprogramma u. c.). Ir vairāk nekā 250 publikāciju, zinātnisko darbu, kā arī grāmatu autore. 2017. gadā saņēmusi prof. Alfrēda Vītola balvu par mūža ieguldījumu enerģētikā.

 

Grāmata paver skatu uz to, kā varu Rīgas domē pārņēma un darbojas “Saskaņa”, kā šajā politiski sarežģītajā laikā Rīgā, laikā, kas saskanēja ar Eiropas enerģētikas politikas virziena maiņu un jaunajiem uzdevumiem klimata pārmaiņu mazināšanā, pavērās iespēja Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) veidošanai un darbības stabilizēšanai, kā REA izdevās izdzīvot pilsētas sarežģītajās politiskajās pārmaiņās un kā šajā laikā bija strādāt Domes struktūrās, nekļūstot līdzīgam un atšķiroties. REA aktīvā darbība enerģētikas un inovāciju jomā pelnīti izcēla Rīgu citu Eiropas galvaspilsētu vidū. Stāstītais grāmatā balstās uz faktiem un notikumiem Rīgā laika periodā no 2005. gada līdz 2018. gadam, kas ietver arī REA deformāciju pēc 2015. gada, pamazām pilsētai zaudējot starptautiskā flagmaņa statusu energoefektivitātes jomā.