Joomla!Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century

In 2016 Jumava Publishing House published a three volume work “Latvian Foreign Affairs and
Diplomacy in the 20th Century” in Latvian. The work covers Latvian foreign affairs and diplomacy
throughout the entire 20th century.
Considering the significance of diplomacy and its ever-growing role in Latvia and the world, Jumava
Publishing House is preparing an English publication of “Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the
20th Century”. Authors of the book are historian Professor Inesis Feldmanis, Professor Aivars Stranga,
Professor Antonijs Zunda and Associate Professor Jānis Taurēns.

TO ORDER BOOK CLICK HERE

 

Apgāds “Jumava” 2016. gadā latviešu valodā izdeva apkopojošu darbu trīs sējumos
“Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” par Latvijas ārpolitiku un diplomātiju visa
pagājušā gadsimta garumā.
Redzot diplomātijas nozīmi un tās aizvien pieaugošo lomu Latvijā un pasaulē, apgāds
“Jumava” gatavo izdošanai grāmatu „Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th
Century” angļu valodā. Tās autori ir vēsturnieks un profesors Inesis Feldmanis, profesors Aivars
Stranga, profesors Antonijs Zunda un asociētais profesors Jānis Taurēns.

Piedāvājam grāmatu angļu valodā

Grāmatā vispusīgi un dziļi būs analizētas mūsu valsts ārpolitiskās pamatproblēmas

attiecīgajā vēstures posmā. Autori skata Latvijas ārpolitisko un diplomātisko darbību Baltijas
reģionā, kā arī visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina ieskatu
tā laika starptautiskajā situācijā un dod lasītājam iespēju gūt priekšstatu par to, cik adekvāti bija
Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās konkrētā rīcība tajā vai citā situācijā.
Grāmatā no jauna izvērtēta Rietumvalstu loma Latvijas likteņos un Baltijas jautājuma
atsevišķas nostādnes, kā arī precizēta PSRS, pēdējā gadu desmitā, Krievijas politikas loma
Baltijā. Grāmatas autoru plānotais grāmatas apjoms ir ap 300 lappuses, grāmata tiks izdota 2020.gada pavasarī, paredzamā grāmatas cena mazumtirdzniecībā EUR 40,00.

Iepriekšparakstīšanās pa telefonu 26490412, e-pasts: pasutijums@jumava.lv

 Cena 25.00 Eur  pirkt