Joomla!Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze

Ekonomika vienmēr bijusi jebkuras valsts labklājības pamatā. Tomēr, neskatoties uz to, ka informācijas tehnoloģijas ir pavērušas ceļu visu uzzināt vairāk un ātrāk, pasaule no savām kļūdām nemācās – un krīze seko cita citai.Pola Krūgmena – Nobela prēmijas laureāta ekonomikā – grāmata “Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze” sniedz ieskatu vairāku pasaules valstu ekonomiskajos procesos un lēmumos, kas kalpoja kā 2008.gada finanšu krīzes ģenerālmēģinājums.
Tās galvenais uzsvars ir uz analīzi, mēģinot saprast, kas veicināja 2008.gada krīzi. Taču – kā saka pats autors – negaidiet nopietnā un svinīgā stilā rakstītu grāmatu; lai gan tās mērķi ir nopietni, rakstīšanas stils esot vieglprātīgs.“Neviens kurš raksta par ekonomiku, to nedara labāk par Polu Krūgmenu.”Washington Post“Šī ir lieliska grāmata!”The Guardian
 Cena 11.89 Eur  pirkt