Joomla!Zinātne un Akašas lauks

Mistiķi un prātnieki jau sen uzskatījuši, ka realitātes pamatos pastāv savstarpēji saistīts kosmiskais lauks, kas saglabā un nodod informāciju, lauks, ko pazīst kā “Akašas lauku”. Nesenie atklājumi vakuuma fizikā rāda, ka Akašas lauks reāli pastāv. Lauks sastāv no smalkas svārstīgas enerģijas jūras, no kā rodas viss; atomi, galaktikas, zvaigznes un planētas, dzīvās būtnes, pat apziņa. Šis Akašas lauks ir visuma pastāvīgā, nezūdošā atmiņa, kas ieprotokolē visu, kas ir noticis uz Zemes un kosmosā, un saista to ar visu, kas vēl notiks. 
     Filosofs un zinātnieks Ervins Lāslo raksta par šī informācijas lauka būtisko elementu viegli saprotamā un skaidrā valodā. No zinātnes viedokļa viņš apstiprina mūsu dziļākās nojautas par radības vienību Visaptverošajā Visa teorijā. Mēs uzzinām, ka: “Esam kā salas jūrā, virsēji šķirtas, taču dziļumā saistītas”, kā to formulējis filosofs Viljams Džeimss.
 Cena 7.34 Eur  pirkt