Joomla!Andris Orehovs "Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija"

Grāmatā "Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija" apkopota izcilā dārzkopja un Latvijas Universitātes vadošā pētnieka Andra Orehova mūža darbs par dekoratīvo ziemciešu praktisku izmantošanu apstādījumos, to bioloģiju un ekoloģiju. Autors stāsta par stādījumu plānošanas metodēm, ziemciešu izcelsmi, nozīmi, klasifikāciju, kopšanu, atklāj dekoratīvo ziemciešu dažādību. Grāmatas nenoliedzama vērtība ir arī tajā lietotā latviskā terminoloģija. Pirmo reizi grāmatā apkopoti 350 ziemciešu precīzi apraksti un to vizuālais materiāls, kas izloloti tepat Latvijā, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza kolekcijā un ekspozīcijā. Grāmatai jābūt ikviena apstādījumu veidotāja bibliotēkā!
Ventspils pilsētas galvenā ainavu arhitekte Anita Neilande vērtējumā par grāmatu, min: "Ar šo grāmatu Latvijas dārzu projektētāji un ierīkotāji, kā arī vienkārši dārza skaistuma cienītāji saņem ļoti nozīmīgu pēc satura un apjomīgu pēc formas informāciju - Andra Orehova daļu mūža darba un pieredzes apkopojumu par ziemciešu (daudzgadīgo lakstaugu) lietošanu". Lai augi plaukst un zaļo!