Joomla!Komercnoslēpums un uzņēmējdarbības drošība

Grāmatā aplūkota komercnoslēpuma nozīme informācijas drošības nodrošinājumam uzņēmējdarbībā, balstoties uz Latvijas un ārvalstu mūsdienu pieredzi. Autors aplūko komercuzņēmuma informācijas drošības problēmas rašanās mehānismu un vienu no drošības aizsardzības metodēm- komercnoslēpumu, raksturo ārējos un iekšējos komercnoslēpuma draudu avotus.
Darbā iztirzāti aizsardzības paņēmieni un metodiskie pamati, kā arī ieteikumi konfidenciālas lietvedības organizēšanai. Grāmatu papildina informācijas drošības pamatjēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Pielikumos apkopoti vairāki normatīvie un tiesu dokumenti, kas reglamentē komercnoslēpuma aizsardzības kārtību, kā arī šim mērķim izmantoto firmas pārvaldes iekšējo dokumentu paraugi.
 Cena 1.82 Eur  pirkt