Joomla!Valsts Mākslas muzejs

Reprezentatīvais albums, kas saturiski bagātā un mākslinieciski augstvērtīgā formā sniegs informāciju par muzeja attīstību simt gados.   Simtgadei veltītais albums ir nozīmīgs mākslas izdevums, kas atspoguļo nacionālās nozīmes tēlotājas mākslas krātuvi,atklāj Latvijas un Baltijas reģiona mākslas mijiedarbības procesus starptautiskā kontekstā.
  Izdevums aplūko ēkas vēsturi, kolekciju veidošanos, muzeja tapšanu un attīstību, pārlūko muzeja krājumu, piedāvājot lasītājam izcilākos eksponātus apmēram 260 attēlos. Albums ir visaptverošu pētījumu un vizuāli kvalitatīvu reprodukciju apkopojums, kāds par muzeju līdz šim nav izdots.
 Cena 12.80 Eur  pirkt