Joomla!Ojārs Ozoliņš "Krīvu lāsts"

Grāmatas "Krīvu lāsts" autors teic: "Tagadējā pasaulē pragmatisms tā pārņēmis domāšanas sfēras, ka bieži aizmirstas, cik nedroša un īslaicīga ir viena vai otra mūsu atziņa, kas nosaka dzīvi un pasaules tālākpastāvēšanu. To apzināmies apdraudētu, tāpēc jāatskatās pagājībā un jāmēģina saskatīt atzītās patiesības, kas ir vadījušas cilvēkus cauri gadu tūkstošiem, neļaujot novirzīties uz pašiznīcināšanās ceļa. Tāpēc arī tapis mans stāstījums par noslēpumaino krīvu lāstu."

 

 
 Cena 6.18 Eur  pirkt