Joomla!Pāvesta svētība Latvijai, sastādītājs Juris Vectirāns

Tuvojas laiks, kad Latviju apmeklēs un savu svētību mūsu tautai dos pāvests Francisks. Mēs gaidām šo tikšanos ar ticību, mīlestību un cerību. Visiem, arī man, tik gaišā, siltā un mīļā atmiņā ir garīgi un dvēseliski bagātās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa Pāvila II viņa vizītes laikā Latvijā pirms 25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aizvadīto laiku un dos spēku arī turpmāk. 
Taču bagātīgas dāvanas uzliek zināmus pienākumus to saņēmējam. Tāpēc es uzskatīju par savu pienākumu godināt Svēto Jāni Pāvilu II, apkopodams cilvēku atmiņas un dokumentus, kas mums atgādina par pāvesta viesošanos mūsu Māras zemē Latvijā.

 Juris Vectirāns,
brigādes ģenerālis (R)
 Cena 15.72 Eur  pirkt

Mazliet modes un svaiga gaisa, autore Nora Skara

Ja darbs ir izdevies un abas puses apmierinātas — tā man ir vislielākā gandarījuma sajūta.
Nora Skara


Nora Skara liecina, ka plašajai un daudzpusīgajai skaistuma un mākslas pasaulei sievietes “apdāvinātība” vajadzīga vairāk kā jebkad. Kultūras darbība taču iesaista visu personu, iesaista savstarpēji papildinošo jūtīgumu no vīriešiem un sievietes puses, kas harmonizētos ar neizskaidrojamu, dievišķo noslēpumu sfēru. Lai šie aspekti paplašinās šīs grāmatas lasītājiem, ejot ceļu pie sevis, uzturot un izplatot skaistumu sevī un apkārtējā vidē, patiesā mīlestībā un sadraudzībā.
Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol.

Ar grāmatas autori esam pazīstamas jau sen, no Liepājas mākslas skolas laikiem. Iepazīstoties ar Noras piedāvāto grāmatu, redzu, ka viņa vēlas uzrunāt jebkuru citas profesijas pārstāvi, lai atrastu ceļu pie sevis. Saturiski tiek piedāvāti dažāda satura materiāli — par ģērbšanās kultūru, stilu, krāsām un sevis novērtēšanu, lai radītu sev, tikai sev atbilstošu ģērbšanās stilu. Lai šī grāmata attīsta katras sievietes intuīciju sevis pilnveidošanā.
Velga Hānberga
 Cena 9.17 Eur  pirkt

Piemares vējos

Senajā kuršu Piemarē, tāpat kā citur, rit jaunlaiku tehnoloģizētā dzīve. Bet te joprojām pūš arī radoši vēji. Kā jūra nes krastā dzintaru, tā radošie vēji atpūš te jaunus dzejoļus, te visādus stāstus.
Rakstnieku ģilde Kurzemes piekrastes smilšainajā krantē turas atspērusies un ik pa laikam rāmā garā uztapina kādus literārus krāšņumus. Un kā jau iracionālā radošumā — līdzās vērtumiem gadās arī pa brāķa gabalam. Bet rakstnieki un vienkārši rakstītāji nenoskumst un asina savas rakstāmspalvas jaunu šedevru radīšanai, ko laist tautās.
Lai čakli saradītais neietu zudībā, lai kaut simboliski samērotos spēkiem un lai mākslinieciskā enerģija izstarotu trejdeviņkārtīgā spēkā, periodiski top liepājnieku, piemariešu, literārie kopkrājumi. Liepājas pusē savus radošo darbu žurnālus, izlases un almanahus veidojuši gan vairāku skolu audzēkņi un Liepājas Universitātes studenti, gan dažādu konfesiju kristīgie dzejdari un literātu un mūziķu kluba “Helikons” dalībnieki, gan, protams, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas biedri un citi ar literatūru apsēstie. Līdz šim jau iznākuši dzejas kop­krājumi “Vētru strīpa” (2001) un “Krizdoļu ķocis” (2004), kā arī dzejas, prozas un drāmas apkopojums “Liepājnieku smilšu rausis” (1999). Publicētas divas liepājnieku literāro jaundarbu izlases “Ar sakņu sajūtu vējā” (2007; 2008). Izdots daudzvalodu dzejas krājums “Baltijas vējš” (2010).
Grāmatas “Vētru strīpa” priekšvārdā viens no tās redaktoriem dzejnieks Olafs Gūtmanis atgādina it kā elementāri vispārzināmo, bet nereti aizmirsto, ka latviešu literatūra top visos Latvijas novados, nevis tikai Rīgā vien:
“Platā un dziļā “dzejas Daugava” tek cauri Rīgai, tā pārstāv latviešu literatūru arī Baltijas jūrā un pasaules okeānos. Taču šo liktens upi baro arī pietekas un sīkās straumītes, kas ievijas dižajā plūsmā. (..) Nebīstoties kļūt par mākslīgi izraktu novadgrāvi, šī Kurzemes puses pieteka, cerams, aizsniegs arī “dzejas Daugavas” plašos un dziļos ūdeņus.”
Līdzīgas cerības un līdzīgs attaisnojums ir arī jaunajam kopkrājumam. Latviešu kultūras spēks vienlīdz nomanāms kā tās specifiskajā identitātē, tā arī daudzveidībā. Daudzveidība ar visplašāko tematisko, stilistisko un žanrisko izvērsumu uzskatāma par vienu no svarīgākajiem literārā procesa raksturotājvārdiem Latvijas val­stiskuma 20.–30. gadu posmā. Pēc tās maksimāli jātiecas arī atjaunotās nacionālās valsts apstākļos.
Dienvidkurzeme allaž bijusi viens no latviešu literārā procesa epicentriem. To dažādos laikperiodos pierādījuši Jēkabs Janševskis un Andrejs Kurcijs, Mirdza Ķempe un Alberts Caune, Egons Līvs, Jānis Peters, Olafs Gūtmanis, Ēriks Kūlis un daudzi citi.
Jaunajā krājumā iekļautie darbi rāda Liepājas un Lejas­kurzemes literāro ainavu, kāda tā konturējas 21. gad­simta otrās desmitgades nogalē. Šajā ainavā ieraugāmas dzīves un daiļrades pilnbrieda laika autoru stabilitāti apliecinošās kompozīcijas (Modris Zihmanis, Dzidra Šmite, Edvīns Tauriņš un Ēriks Kūlis, arī Brinda Ceriņa, Gunta Šnipke un Jana Egle), bet turpat līdzās — jaunāku literatūras censoņu mainīgās pasaules izjūtas vārdiskās gleznas. Krājuma darbu kopaina, gana raiba būdama, uzrāda gan spilgtākas virsotnes, gan potenciālus iztrūkumus, starp kuriem minami arī lokālās tēlainības kolorīta nepietiekamība, novadnieciskās specifikas deficīts. Toties lasītāju simpātijas varētu izpelnīties autoru un viņu varoņu tik niansēti dažādās dvēseļu portretu intīmās atklāsmes.
Grāmatas tekstos pulsē neizskaistināta dzīve dažādās noskaņu krāsās un daudzveidīgās stila niansēs. No na­turāl­reālisma līdz groteskai, no romantiska lirisma līdz totālam Tauriņsirreālismam. Teksti ar sirsnību un sentimentu, ar ironiju un humoru, ar drūmiem toņiem un pat apokaliptisku dramatismu (Dace Metēja: “dievs pasauli šķīsta/ ar letālām lietus lāsēm”). Arī — lauskās ­sa­plīsusi dzīve. Bet, par laimi, — arī ar cerībām un iespējām no lauskām darināt skaistu mozaīku. Arī viss pie­mariešu krājums ir kā daudzkrāsu mozaīka, kā raibs kurzemnieku lupatdeķis. Gan dzeja un proza, gan dzejiska proza un proziska dzeja.
Krājuma veidotāji novēl skaistus satikšanās brīžus lite­ratūrā un, cerams, arī emocionālu bagātināšanos.
Lai pūš Piemares literārie vēji! Bet: “Dod, Dieviņ/ Vējiņam pūst/ Bet nekad tik stipri/ Ka aizpūš mani/ No Kurzemes” (Gunita Boka)!
 Cena 13.10 Eur  pirkt

Manam bērnam patīk bērnudārzs, autore Anna Bikova

Kā sākt bērnudārza gaitas pēc iespējas mierīgi, bez asarām un pārdzīvojumiem? Grāmatas autore ir kā gids jaunajā ceļā uz bērnu-
dārzu, iedrošinot, izglītojot un atbildot uz visdažādākajiem vecāku jautājumiem par adaptāciju bērnudārzā.

Kā pārvarēt savas šaubas un vainas sajūtu, palaižot mazuli dārziņā? Kā saprast, vai viņš jūtas labi, un ko darīt, ja mazulim bērnudārzā nepatīk? Kāpēc dažādi bērni atšķirīgi iejūtas vienā un tajāpašā grupiņā? Daudzas grāmatā paustās idejas var attiecināt arī uz citām dzīves jomām, kur notiek bērna pielāgošanās jaunā vidē.

Grāmatas autore ir mamma, ģimenes psiholoģe un pati strādājusi dārziņā, un tieši tā viņa raksta — no dažādiem skatu punktiem, izprotot gan mazuļa, gan vecāku vajadzības un iedrošinot pieaugušos — bērns var iejusties bērnudārzā, ja mēs viņam maigi, bet noteikti palīdzam.

Diāna Zande (dr.psych., mg.art.),
kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite

 Cena 9.32 Eur  pirkt

"Jumavas" klasikas sērijā iznācis somu autora Maiju Lasilas darbs "Pēc sērkociņiem"

Apgādā "Jumava" klasikas sērijā iznākusi Maiju Lasilas grāmata "Pēc sērkociņiem". No somu valodas tulkojis Jānis Plotnieks.
"Savos humoristiskajos darbos Maiju Lasila pa lielākai daļai tēlo Somijas lauku dzīvi, tikai atsevišķos gadījumos pieskardamies pilsētai. Arī stāsta "Pēc sērkociņiem" galvenie varoņi ir kāda klusa, pusaizmirsta Somijas nostūrīša iedzīvotāji - zemnieki. Viņu mazās saimniecības cita no citas atrodas kilometriem tālu, un visi sakari ar ārpasauli izbeidzas nelielajā Jokas pilsētā, kas īstenībā līdzinās ciemam.
Lauku dzīves vienmuļībā un garlaicībā veikli pļāpātāji un lielībnieki rada vineticamākos stāstus, attēlo nebijušus, toties brīnumainus notikumus un izplata visneiedomājamākās baumas. Tādā veidā arī rodas un izaug vesela leģenda par Vatanenu un Ihalainenu..." Jānis Plotnieks
 Cena 9.32 Eur  pirkt

Apgādā "Jumava" iznācis Jeļenas Mihalkovas detektīvs "Indīgais maigums"

Ak, mīļā bērnība, jaukie skolas gadi! Bezrūpība, pirmā mīlestība, labākās draudzenes uz mūžu… Nekā nebija! Ja jūsu klasē bijusi vispāratzīta skaistumkaraliene, viņas “galma” dzīve nebija diez ko salda. Rit gadi, jūs maināties, bet atmiņas par skolas laika pazemojumiem joprojām sāp kā smalka skabardziņa. Īpaši, ja pāridarītāja arī tagad ir glīta, veiksmīga un laimīga. Jūsu vēlme atriebties, sabradāt viņas dzīvi, kā viņa savulaik iznīcināja jūsējo, paceļ savu čūskas galvu. Galvenā skaistule Sveta Rogozina sapulcē bijušās klasesbiedrenes uz tikšanos astoņpadsmit gadus pēc skolas pabeigšanas. Kāpēc? Atvainoties? Palielīties ar bagātību? Vēlreiz paņirgāties? Taču viņas bijušie upuri ir pieauguši, viņas ir gatavas pretoties, un negaidīti Sveta tiek atrasta nogalināta savā viesnīcas numurā…
Privātdetektīvi Makars Iļjušins un Sergejs Babkins palīdzēs atšķetināt noziegumu kamolu, kura pavediens iesniedzas dziļā pagātnē, “11 A” klases pēdējā skolas gadā.

 Cena 13.31 Eur  pirkt

Iznākusi Andreja Svilāna grāmata par "Eksotiskiem kokiem un krūmiem Latvijas dārziem"

Andrejs Svilāns (dz. 1968), Nacionālā botāniskā dārza (Salaspils) direktors, viens no Latvijas Dendrologu biedrības dibinātājiem, šobrīd LDB prezidents. Dendroloģijas eksperts. Studējis Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Zināšanas dārzu un parku mākslas vēsturē un dendroloģijā papildinājis Fridriha Vilhelma universitātē Bonnā, Humbolta universitātē Berlīnē un Berlīnes-Dālemas botāniskajā dārzā. Vadījis un piedalījies vairāku desmitu vēsturisko dendroloģisko stādījumu izpētes un apsaimniekošanas projektu izstrādē. Varakļānu novada muzeja padomes loceklis. Vairāku desmitu izdevumu fotogrāfiju autors.

Latvijas augu kolekciju vācēji saņem dāvanu autora piecdesmit gadu jubilejā — ceļvedi Latvijai ne pārāk parastu koku un krūmu daudzveidībā. Tiem, kuri nav baudījuši regulētu izglītību botānikas zinībās, šis materiāls pamudinās drošāk izvēlēties sēklas un stādus jebkurā pasaules malā, pirms tam neiedziļinoties pār mēru A. Mauriņa un A. Zvirgzda apjomīgajā grāmatā “Dendroloģija” (LU Akadēmiskais apgāds, 2006).
Botānikas studijās svaidītie gūs ieskatu par pašreizējo situāciju kolekcijās, kad pēdējo 25 gadu laikā var dabūt tikpat kā visu un gandrīz no jebkuras pasaules vietas.
Darba īpašā vērtība — autora fotomateriāli un žurnālista valoda — kā jau runājot par pašam un lasītājiem mīļiem, tomēr neprognozējamiem bērniem.
Veiksmi vācējiem pastāvīgi nepatstāvīgajā Baltijas klimatā! Atceroties dzejnieku J. Sudrabkalnu “...it viss, ko mēs darām, ir ziedojums Latvijas godam un svaram.” Brīvdārzniece, dendroloģe Aija Kaškure
 Cena 10.64 Eur  pirkt

2.augustā Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē tika prezentēta Maijas Rubīnas grāmata "Varas gaiteņu iekšpusē"

2. augustā Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē norisinājās inženierzinātņu doktores enerģētiķes Maijas Rubīnas grāmatas "Varas gaiteņu iekšpusē" atvēršanas svētki.

Grāmata pirmoreiz paver skatu uz norisēm varas gaiteņu iekšpusē pašvaldību līmenī, atainojot varas strukturēšanos, savstarpējās cīņas, intereses un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas problēmām un risinājumiem sevišķi jutīgajā — komunālajā — jomā, kas aptver gan mājokļa, gan energoapgādes un ūdensapgādes, gan sociālos jautājumus.

Grāmatā no autores biogrāfiskā skatījuma attēloti reālie notikumi, kas risinājās Rīgas pašvaldībā laika periodā no 1997. gada pašvaldības vēlēšanām līdz 2004. gada beigām un aptver lielu iesaistīto personu loku un to darbības vērtējumu.
Svētku brīdī kopā ar autori bija plašs radu, darugu, bijušo kolēģu, kā arī studentu pulks, no kuriem daži ir veidojuši redzamu karjeru un strādāju vadošos amatos Valsts pārvaldē. Klātesošo vidū bija ne tikai apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis, bet arī  A/S "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, politiķis un žurnālists Aivars Berķis un citi.

Meklējiet grāmatu visās Latvijas grāmatnīcās! Plašāks ieskats pasākumā galerijās...

Apgāds "Jumava" tirdzniecības un rūpniecības kamerā prezentēja Edmunda Krastiņa grāmatu "Latvijas rūpniecība 19. - 21."

26. jūlijā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā notika apgādā "Jumava" iznākušās Edmunda Krastiņa grāmatas "Latvijas rūpniecība 19. - 21.gs" prezentācija.  Pasākumā piedalījās ne tikai grāmatas autors Edmunds Krastiņš un apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis, bet arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, grāmatas recenzenti-vēsturnieki- Aivars Stranga un Gatis Krīmiņš...
Grāmata kalpo kā lielisks uzziņu materiāls, jo apkopo informāciju par notiekošo Latvijas rūpniecībā teju 200 gadu garumā.
Meklējiet visās Latvijas grāmatnīcās...

Atzīmējot Latvijas 100 gadi, pirmo reizi apgāds "Jumava" gatavs laist klajā grāmatu par svētceļojumu uz Aglonu...

Pirmo reizi Latvijā, par godu valsts simtgades svētkiem, apgāds ''Jumava'' vēlas laist klajā grāmatu par Svētceļojumu uz Aglonu.
Apgāda kolektīvs lūdz Jūs atbalstīt šīs grāmatas tapšanu - ziedojot un publicējot šo informāciju savās mājas lapās vai sociālo tīklu portālos, lai arī citi cilvēki varētu sniegt atbalstu šim nebijušajam projektam.
 
Šajā mājas lapā Jūs varat iepazīties ar visu informāciju par projektu un ziedot :