Joomla!LSPA un izdevniecība "Jumava" paraksta stratēģiskās partnerības līgumu sportam veltītu grāmatu izdošanā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) rektors, profesors Jānis Žīdens: “Parakstot stratēģiskās partnerības līgumu, LSPA un grāmatu izdevniecība “Jumava” ielikusi pamatus kopīgas sadarbības veidošanai un attīstībai, sportam veltītu grāmatu radīšanā un izdošanā”.

Stratēģiskās partnerības līguma parakstīšana notika šā gada maijā. To parakstīja LSPA rektors J.Žīdens un “Jumava” valdes loceklis Juris Visockis.

Saskaņā ar līguma noteikumiem “Jumava” apņemas sportam veltītās grāmatas finansēt, salikt iespiešanai un izdot. Savukārt LSPA apņemas sagatavot topošo grāmatu saturu. Turklāt par katru konkrēto grāmatu puses slēgs atsevišķu līgumu, kurā atrunās konkrētās atbildības, finansiālos un autortiesību noteikumus.

Tiek plānots, ka noslēgtā līguma ietvaros, kā pirmo izdos LSPA Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedras docentes Ingas Liepiņas grāmatu “Klinšu kāpšana”.

Līgums noslēgts uz laiku līdz 2025.gada 30.aprīlim.

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209
ilze.ake@lspa.lv

Jumava "projektu bankai" piesaka grāmatu "Svētceļojums uz Aglonu"

Grāmatā "Svētceļojums uz Aglonu" saistoši un emocionāli atklāj garīgo vērtību meklējumus, stāstot par cilvēku piedzīvoto, pārdomām svētceļojumā. Tā būtu pirmā grāmata latviešu valodā, kurā aplūkots pārdzīvotais svētceļojumā. Svētceļojums ir dažādu pārdzīvojumu laiks, kurā cilvēks atklāj sevi no jauna, atrod atbildes uz daudziem jautājumiem un atklāj savas turpmākās dzīves aicinājumu.

Grāmatu veido  vairāki stāsti par piedzīvoto ar vēsturiskām atkāpēm par Aglonas svētvietu. Tiek intervēti svētceļnieki un garīdznieki no visas Latvijas - Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Ogres un Rīgas, Latgales pilsētām, kuri vienreiz vai arī patstāvīgi piedalās grupā vai individuāli svētceļojumā uz Aglonu.

Grāmatas plānotā auditorija - garīgās, filosofiskās un piedzīvojumu tematikas lastījāji.

Grāmatas apjoms - lai pateiktu visu, bet neatkārtotos. Atšķirīgi piedzīvotie brīnumi, vēsturiskā informācija, apraksts, eseja, dažādi viedokļi, dažādu vecumu stāstītāji.

Izdota Pāvila Raudoņa grāmata "Elles ķēķa aizdurvē" piezīmes par partizānu karu

Satriecošā vienkāršībā notika tas laiks. Notika bez goda un cilvēcības likumiem, bez kauna un sirdsapziņas. Ienāca plukatu un bezgožu armija un sāka dzīvot pēc saviem — zemiskās vienkār­­šības — likumiem. Ja gribēja nogalināt — nogalināja. Ja ­gribēja izvarot — izvaroja. Ja gribēja ēst — at­ņēma, laupīja un paldies nepateica. Toreiz, pēc četrdes­mitā gada, par padomju savienību (nevēlos šo ­valsti ar lielajiem burtiem pagodināt) neviens nerunāja, teica vienkārši — krievi ienāca. ­Krievi lau­pīja, izvaroja un galināja. Varbūt kādam šķiet, ka sarkanarmija šādus bezgožu darbus darīja tikai Austrumprūsijā un Vācijā, tikai kara beigās? Izrādās, nē, tas pats notika arī Latvijā un Lietuvā. Par to stāsta šī grāmata.Elita Veidemane

 Cena 5.32 Eur  pirkt

Iznācis Ingrīdas Krecas vēsturiskais mīlas romāns "Snoushilas muižas mantinieki"

Vēsturiskais un liriskais romāns aizved lasītāju uz 19. gadsimta Angliju. Godātā sera Sačmora meita Katrīna ir iemīlējusies dārznieka dēlā Pērsijā. Tas vecākiem nav pieņemams, tāpēc meitene tiek nosūtīta uz Snoushilas muižu par untumainās lēdijas Martas Derabontas kompanjoni. Katrīna piedalās augstākās sabiedrības dzīvē, tomēr izdevīga precinieka atrašana nav viņas prātā. Ar vērīgumu apveltītā meitene drīz vien atskārš, ka Derabontu ģimene glabā kādu noslēpumu. Kas ir skaistā sieviete gleznā? Kur pazudis zēns, kas senāk dzīvojis Snoushilas muižā? Katrīnas dabiskums un ziņkāre apslāpē sociālos ierobežojumus, un viņa nolemj noslēpumu atklāt. Pagātnes notikumu meklējumi aizved Katrīnu pie īstās mīlestības.
Šis aizraujošais mīlasstāsts ir viegli lasāms, savukārt greznās Snoushilas muižas un gleznainie Kotsvoldas dabas apraksti liek domāt par brīvdienu ceļojumiem.
 Cena 13.31 Eur  pirkt

Iznākusi Maijas Rubīnas grāmata "Varas gaiteņu iekšpusē"

Grāmatas autore ir inženierzinātņu doktore ar ilggadēju darba pieredzi institūta “Rūp­nīcprojekts” enerģētikas objektu un siltum­apgādes projektēšanā un projektē­šanas vadīšanā (1955–1988), studentu apmā­cībā Rīgas Tehniskās universitātes Elektro­enerģē­tikas fakultātes Siltum­enerģētikas katedrā (1971–1993) un Transporta, mašīn­zinību un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedrā (2005–2015). Vadījusi Enerģētikas perspektīvās attīstības un energoekonomijas ­nodaļu Latvijas Republikas Enerģētikas ­ministrijā (1988–1991), Latvijas enerģētikas attīstības valsts uzņēmumu LEA (1992–1994), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības paspārnē izveidoto Tarifu izvērtēšanas neatkarīgo ekspertu grupu (1995–1997).
Grāmata pirmoreiz paver skatu uz norisēm varas gaiteņu iekšpusē pašvaldību līmenī, atainojot varas strukturēšanos, savstarpējās cīņas, intereses un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas problēmām un risinājumiem sevišķi jutīgajā — komunālajā — jomā, kas aptver gan mājokļa, gan energoapgādes un ūdensapgādes, gan sociālos jautājumus. Grāmatā no autores biogrāfiskā skatījuma attēloti reālie notikumi, kas risinājās Rīgas pašvaldībā laika periodā no 1997. gada pašvaldības vēlēšanām līdz 2004. gada beigām un aptver lielu ­iesaistīto personu loku un to dar­bības vērtējumu.
 Cena 19.96 Eur  pirkt

10. julija pievakarē Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās profesoram Dr. med. Jānims V. Kļaviņam veltīts piemiņas koncerts "Dziesma ir dzīve, dzīve ir dziesma"

10. jūlija pievakarē Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē norisinājās Profesoram Dr. med. Jānim V. Kļaviņam veltīts piemiņas koncerts "Dziesma ir dzīve, dzīve ir dziesma". Koncerts iesākās ar Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzrunu,  pēc kuras sekoja
divdaļīgs koncerts ar populāru klasiskās mūzikas pārstāvju piedalīšanos. Koncertā piedalījās komponists Jānis Lūsēns,  pianists Ventis Zilberts, vijolniece Rasma Lielmane, Latvijas Nacionālās Operas un baleta solisti: mecosoprāns Ieva Parša, bass Edgars Ošleja, Izabella Vaikena - mecosoprāns no Austrijas, stīgu kvartets - Asnāte Riekstiņa (alts), Reinis Melbārdis (čells), Lāsma Vītola (vijole), Elīna Konošonoka (alts). Koncertu kuplināja arī Latvijas Universitātes jauktais koris "Dziesmuvara" diriģenta Aivja Gretera vadībā. Koncertā izskanējušie dzejas lasījumi -  aktrises Elita Kļaviņas izpildījumā.
Visi ienākumi no koncerta tiek novirzīti Latvijas Universitātes fondā, kas tiks izmantoti Lu Medicīnas fakultātes projektiem, kas saistīti ar onkoloģiju. Plašāks ieskats pasākumā galerijās.

Dziesmu svētku laikā 6. jūlijā Latvijas vēstures un kuģniecības muzejā notika Apes grāmatas prezentācija

6.jūlijā Vēstures un Kuģniecības muzejā norisinājās Barbaras Pauli un Irēnas Meistares grāmtas "Hofenhofas - Apes muiža laimetu vējos"prezentācija.
Pasākumā piedalījās Latviešu  - vācbaltiešu biedrības(Domus Rigensis) biedri,   kā arī  Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un apgāda "Jumava" vadītājs, grāmatu izdevējs Juris Visockis.
Šī grāmata ir unikāls, nozīmīgs un bagātīgs izziņas materiāls gan vietējiem iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem – novadpētniekiem, vēsturniekiem un tūristiem, kas sniedz ieskatu Apes un tās tuvējās apkārtnes vēsturē un rosina apmeklēt Api un tās kultūrvēstures objektus”
Izsakām lielu pateicību grāmatas "Hopenhofas - Apes muiža laikmetu vējos" idejas autorei - novadpētniecei, bijušajai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vācu valodas un kultūras vēstures skolotājai Irēnai Meisterei, kura nesavtīgi ziedojusi savu laiku un resursus mūsu pagātnes un vēstures izzināšanā.
Meklējiet grāmatu visās Latvijas grāmatnīcās!

Dziesmu svētku laikā iznākusi grāmata par diriģentu Paulu Kveldi

Mākslas ceļš ir ilgs, gala tam nav vispār, un mākslinieka uzdevums nav mākslu paskaidrot, bet to rādīt. Kora pastāvēšanā un dziedāšanas kvalitātē noteicoša loma ir diriģentam. Koris ne tikai prasa smagu darbu, uzcītību, atteikšanos, tas dod emocionālo lādiņu. Vīru kora vadīšana ir īpaši sarežģīta, un nepietiek tikai ar augstu diriģenta profesionalitāti, ir jābūt labam psihologam, un Paulam Kveldem tāda īpašība bija. Viņš prata cilvēkus iesaistīt, pierunāt piedalīties procesā, sarunās atgādinot, ka cilvēks jau nespēj neko, ja viņam to neiemāca. Saviem palīgiem prasīja pret savu darbu būt godīgam un nedarīt to pa pusei, pie reizes atgādinot, ka dzīve ir tāda, kādu mēs paši ar savām domām veidojam. Viņš bija vispusīga personība — mehanizators, agronoms, sportists, virsdiriģents, pedagogs, profesors. Ļoti mīlēja Latviju, to saukdams par Tēvu zemi. Arvīds Platpers, Asoc. profesors, diriģents 

 Cena 7.99 Eur  pirkt

Apsveicam balvas ieguvēju!

 Sveicam mūsu konkursa dalībnieci Mirdzu Vēveri, kura savā īpašumā iegūst Anšlava Eglīša grāmatu "Homo novus".
Lūgums tuvāko nedēļu laikā iegriezties apgāda "Jumava" grāmatnīcā Dzirnavu ielā 73 pēc balvas, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu!
Vēlreiz apsveicam un sekojiet līdzi turpmākajām apgāda "Jumava" aktivitātēm un laimējiet vērtīgas balvas!

Sveiciens Pēterdienā!

Sirsnīgi sveicam mūsu mīļos Pēterus Pēterdienā :

Īpaši sveicam Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidentu un vairāku "Jumavas" grāmatu autoru Pēteri Strūbergu, kā arī "Leģendu" grāmatu sērijas sastādītāju-autoru, rakstnieku un dzejnieku- Pāvilu Raudoni.