Joomla!Savai tautai

Vairas Vīķes-Freibergas runās un rakstos izteiktās domu pērles apkopojusi Rudīte Kalpiņa. Runas un raksti, kas izmantoti sastādot šo krājumu, radušies laika posmā no 1971. līdz 2007. gadam, tādējādi dodot lasītājam iespēju salīdzināt bijušās prezidentes domas gan pirms prezidentūras, gan prezidentūras laikā.
 Cena 3.47 Eur  pirkt

Latgales kultūras darbinieki 2

Apgāds “Jumava” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu laidis klajā biogrāfisku vārdnīcu “Latgales kultūras darbinieki II”.Latgales kultūra ir daudznacionāla. To veido latvieši (latgalieši un citi tur dzīvojošie latvieši, saukti arī par baltiešiem), krievi, kas arī ir neviendabīgi — gadsimtiem seni Latgales iedzīvotāji, kādreiz uz Krievijas tāliem rietumu apgabaliem izsūtītie vecticībnieki, kas te ir iesakņojušies, un padomju laiku migrantu pēcteči. Liels ir baltkrievu piemaisījums, lielai daļai no viņiem senči te dzīvo kopš senseniem laikiem, viņi ir katoļi un īsti nezina, vai ir krievi, poļi vai baltkrievi.
 Cena 12.80 Eur  pirkt

Āksts un traģiķis. Edgars Liepiņš

Edgars Liepiņš vienmēr bijis gaidīts un pieprasīts. Bet vēl nekad neviens republikas ideoloģiskās dzīves augstāka vai zemāka ranga vadītājs nav aicinājis veidot humora un satīras programmu. Gluži otrādi: allaž visu krēslu ierēdņi raudzījušies ar bažām — ko tas Liepiņš atkal atļausies?Neraugoties uz tempu, paguvu pierakstīt šo to no E. Liepiņa teiktā. Piemēram: “Ja teļi pārmērīgi priecājas, būs lietus.” Vai atkal: “Dziediet visi vienu dziesmu, kas vienā istabā.” Ļoti jau gribētos, lai turpmākajos mākslinieka vakaros rezultējošā noskaņa būtu tāda kā šajā otrajā teicienā, nevis kā pirmajā.
 Cena 6.95 Eur  pirkt

Jaušības un nejaušības

Smaidošās miniatūras. Viņš nekad nesteidzas, bet visur nonāk laikā. Viņš nekad nepaceļ balsi, bet vienmēr tiek uzklausīts. Ar smaidu un omulību virza nopietnas lietas.
 Cena 6.40 Eur  pirkt

Saplēstā krūze

Romāns “Saplēstā krūze” ir viens no Alfrēda Dziļuma (1907–1976) spilgtākajiem un mākslinieciski pārliecinošākajiem darbiem. Mīlestība, greizsirdība un lauku romantika savijas raitā un dabiskā stāstījumā. Neatlaidīgi un droši mazā Nate iet pretī savam izvēlētajam mērķim...
 Cena 4.76 Eur  pirkt

Latgales kultūras darbinieki 1

Apgāds “Jumava” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu laidis klajā biogrāfisku vārdnīcu “Latgales kultūras darbinieki”. Latgales kultūra ir daudznacionāla. To veido latvieši (latgalieši un citi tur dzīvojošie latvieši, saukti arī par baltiešiem), krievi, kas arī ir neviendabīgi — gadsimtiem seni Latgales iedzīvotāji, kādreiz uz Krievijas tāliem rietumu apgabaliem izsūtītie vecticībnieki, kas te ir iesakņojušies, un padomju laiku migrantu pēcteči.
 Cena 5.49 Eur  pirkt

Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)

Apkopojoša rakstura grāmata “Latvija Otrajā pasaules karā” (1939–1945), kas sarakstīta, lai parādītu objektīvu vēsturisko norišu ainu Latvijā pirmās padomju okupācijas periodā un “vācu laikā”.  
 Cena 12.80 Eur  pirkt

Ģīmetne

Grāmatā tiekamies ar Anšlāvu Eglīti un viņa radītajiem tēliem apmēram astoņu gadu ritējumā. Tas bija vētru laiks, skarbu pārmaiņu laiks, sekojot līdzi Anšlava varoņu gaitām, ieraugam mūsu tautas ēršķainos ceļus. Un pārmainās pats stāstītājs – no eleganta jaunekļa viņš pārtop rūpju māktā vīrā: dzimtene atstāta. Te saimniekoja sveša vara, pats viņš dienas vadīja Alpu aizdurē Tailfingenā, strādāja, raudzījās kalnos un  “zīlēja nākotni - nezināmo”.
 Cena 5.49 Eur  pirkt

Nostāsti par trim mīlestībām

“Īsta mīlestība varot būt tikai viena. Bet ko lai dara cilvēks, kuram to mīlestību ir veselas trīs? Tad nav kur sprukt – atliek vienīgi uzrakstīt…” Ivars Ošiņš savā grāmatā savijis trīs savu mīlestību stāstus.
 Cena 1.82 Eur  pirkt

Mūžības skartie

Aleksandra Čaka radītie strēlnieku tēli izbriduši smagus un tālus ceļus, bet dzejnieks tos pacēlis leģendas augstumos, līdz simbola jēgai, kad vairs sīki nešķiro, kurš kurā pusē un par ko karojis. Varoņdarbs ir darbs pats par sevi.
 Cena 3.47 Eur  pirkt