Grāmatnīca Jumava

Prospērs Merimē "Kolomba"

Prospērs Merimē (dzimis 1803. gada 28. septembrī Parīzē, Francijā, miris 1870. gada 23. septembrī) ir ievērojams franču rakstnieks  — prozaiķis, dzejnieks un dramaturgs.
Viņa daiļradei raksturīgs misticisms, vēsturiskas tēmas. Merimē vārdu galvenokārt saista ar noveli, kuras mākslu viņš meistarīgi pārvaldīja. No rakstnieka novelēm kā spilgtākās minamas klasiski pilnīgā “Mateo Falkone”, “Karmena” un ­sevišķi “Kolomba”.
Merimē ar vienkāršību un izteiksmību tēlo spēcīgu pir­mat­­nēju kaislību saviļņotus cilvēkus raksturīgā vidē. Viņa labākie darbi ir rūpīgi un samērīgi uzbūvēti, to stils  — skaidrs, precīzs un objektīvs.

“— Ļaujiet šim sirmgalvim aiznest to, kas ir viņa miesa un asinis. Kādēļ gan vairs nogalināt šo veco lapsu, kam nav vairs zobu, ar ko kost? Džudiče Barričīni! Atceries otro augustu! Atceries asinīm notriepto grāmatiņu, kurā tu rakstīji ar savu viltotāja roku! Mans tēvs tur bija ierakstījis tavu parādu; tavi dēli to samaksāja. Mēs esam nolīdzinājušies, vecais Barričīni!
Kolomba sakrustotām rokām, nicīgu smīnu uz lūpām nolūkojās, kā viņas ienaidnieku namā ienes līķus, tad pūlis lēni izklīda...”

Stefans Cveigs "Šaha novele un citi stāsti"

Austriešu rakstnieks Stefans Cveigs ir viens no 20. gs. izcilākajiem noveļu meistariem. Viņa noveļu varoņi piedzīvo personiskas drāmas, kurām ir izšķiroša loma viņu turpmākajā dzīvē. Tie ir stāsti, kas psiholoģiskā ietilpīguma un sižeta pavērsienu ziņā līdzinās miniromāniem.
Pazīstamākais no Cveiga meistardarbiem ir “Šaha novele”, kas iekļauta krājumā kā tituldarbs.

“Viena no intrigām, kas caurvij Stefana Cveiga “Šaha noveli”, ir divi savstarpēji saistīti jautājumi. Vai Lielā Spēle ar nosaukumu “dzīve” ir kaut kādā veidā salīdzināma ar šahu? Un vai īpaši talantīgs un apdāvināts šaha entuziasts var uzvarēt pasaules čempionu?
Lai kāda nebūtu atbilde, arī Cveigs domā, ka pat vissarežģītākajai šaha spēlei piemīt brīnišķīgas spējas padarīt mūsu prātu asāku, veiklāku un stiprāku. Tas dzīvē var noderēt.”

Dana Reizniece-Ozola


 

Grāmatas "Izskats - personības spogulis" prezentācija

17. janvārī Rīgas Centrālajā bibliotēkā notika apgādā "Jumava" izdotās grāmatas "Izskats - personības spogulis" prezentācija. Sīkāks ieskats pasākumā sadaļā "Galerijas".

Māra Ozola "Ala"

Sprādziens... Tumsa... Neziņa...
Kas notiek? Kur palikuši visi cilvēki?
Kad kādas lauku skolas 9. klases skolēni ar savu skolotāju dodas ekskursijā — viņi pat nenojaušs, ka notiks neparedzamais un visiem izdzīvojušajiem būs jāveido jaunā laikmeta sākums...

Ojārs Spārītis "Zlēku baznīca"

Cik daudz redzīgam cilvēkam var pasacīt tas, ko viņš redz, vienkārši ienākot baznīcā!
Šis izdevums mūs ved aizraujošā ceļojumā caur vienu dievnamu, protams, ļoti īpašu – Zlēku baznīcu. Izrādās, ka rūpīga iepazīšanās ar vienu dievnamu var kļūt par atslēdziņu, kas atver plašākas durvis Latvijas vēsturē. Protams, ja mūs pavada tik īpašs gids – profesors Ojārs Spārītis – izcilākais dievnamu interjeru un vēstures eksperts Latvijā.

Juris Rubenis,
Dr. theol., LELB mācītājs,
diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs

Ieskats grāmatas "Konditora Cukurbeķera receptes" atklāšanā

Juris Sārnis "Atmiņas neizgaist"

1949. gads ir viena no drūmākajām lappusēm Latvijas vēsturē. Martā lopu vagonos sadzen un svešumā aizved tūkstošiem latviešu ģimeņu. Baumas par draudošajām briesmām klīdušas jau sen, gudrākie saimnieki uz laiku pametuši savas saimniecības, aizbraucot paciemoties pie radiem vai kur tālāk. Bet daudzi baisajām prognozēm nav ticējuši līdz pēdējam brīdim, kad nakts vidū uzcelti no miega un aizvesti ar to, kas pie rokas. Sētās rej pamestie suņi, mauj neslauktās govis...

Taču dzīve neapstājas arī smagos un nemierīgos laikos — zeme jāar, kartupeļi jāstāda, krāsnis jāmūrē, tāpēc Eidim darba netrūkst. Viņam ir prasmīgas rokas un atsaucīga sirds, un šādas īpašības cilvēki prot novērtēt, pat ja reizēm sākumā nodomā — ko nu tāds jauns puika var prast un zpēt! Reizēm dienas izrādās par īsu, lai visu pagūtu, un tad darbīgais puisis ņem talkā nakts stundas. Pavisam negaidot Eida dzīvē ienāk mīlestība – Gaujas meitene Ilze, vidusskolniece ar dedzīgām acīm un cerību pilnu sirdi. Vai viņu mīlestībai būs lemts izdzīvot, spītējot līdzcilvēku skaudībai, neziņai par nākotni un daudziem tūkstošiem kilometru, kas uz laiku izšķir jaunos ļaudis?

Šarlote Brontē "Džeina Eira"

Sievietes paaudzēm lējušas asaras, lasot šo ievērojamās rakstnieces Šarlotes Brontē grāmatu. Uzrakstīts 1847. gadā, romāns joprojām nav zaudējis savu spožumu.
Džeinas Eiras, nabaga bārenes, stāsts ir grūtību pilns, tomēr tā beigas, padarot Šarlotes Brontē darbu romantisku. Bet pašu grāmatas galveno tēlu – par sava laika varoni, kas ar intelektu un jūtu bagātību spēj pārvarēt šķiras robežas un dzīves likstas.

Ņina Marno "Tas viss ir bijis"

Trīs aizkustinoši stāsti, kas balstīti uz patiesiem notikumiem.

TĀLU, TĀLU AIZ TUMŠAJIEM MEŽIEM — nezinot neko par savu turpmāko likteni, Asja tiek aizvesta tālu prom no dzimtenes uz darba nometnēm Vācijā, lai gan tēvzemē paliek viņas gādīgie radinieki, ierastā dzīve, kas nupat tikai sākusies…

PELĒKĀ AKMENS KLUSĒŠANA — Ēvalds, dezertējis no armijas, slepus dzīvo un strādā sava tēva saimniecībā, atrauts no sabiedrības, ar alkām pēc sirds siltuma...

TAS VISS IR BIJIS — māsu Līvijas un Zentas dzīves ceļi kara laikā šķiras. Paliek neizrunāti stāsti...

Šajos trijos stāstos ir atspoguļoti patiesi notikumi, kas lasītājam ļauj apjaust un ieskatīties galveno varoņu dvēselēs un sazarotajos likteņos, kurus izpostījis karš.

Luāna Loinerte "Skrīveru skolotājs Leonīds Antons" (papildināts otrais izdevums)

Šī grāmata ir nozīmīgs vēstījums ne vien par ievērojamo Skrīveru vidusskolas pedagogu Leonīdu Antonu, bet arī par viņa dzimtu un laikabiedriem. Stāstā meistarīgi savīti notikumi, kas risinājušies gandrīz gadsimta garumā. Antonu ģimenes uzplaukums pirmās brīvvalsts laikā, ciešanu ceļš tālajā Sibīrijā un atgriešanās mājās. Caur vienas dzimtas pārdzīvojumiem parādīti visai Latvijai nozīmīgi vēsturiski notikumi un to ietekme uz cilvēku likteņiem. Darbā atspoguļots arī Leonīda Antona atstātais kultūrvēsturiskais mantojums — skolēnu un laikabiedru atmiņās atklāts viņa darbs gan Andreja Upīša piemiņas, gan apkārtējās vides vērtību saglabāšanā.
Page 1 of 47

Atbalstītāji