Joomla!Liepāja Latvijas Neatkarības karā. 1918–1920

"Grāmatā sniegts daudzveidīgs skatījums par vienu no interesantākajiem posmiem Liepājas vēsturē – Latvijas Neatkarības kara laiku. Tajā aplūkotas ne tikai politiskās un militārās, bet arī sociālās un saimnieciskās norises pilsētā, kura gada laikā paspēja gan kļūt par Latvijas neformālo galvaspilsētu, gan pieredzēt valsts apvērsumu un Kārļa Ulmaņa valdības triumfālo atgrieš

Sievietes gadagrāmata 2020

“Sievietes gadagrāmata” ir maza dāvana pašai sev nākotnē — visa turpmākā gada garumā, mazs našķis un atelpas brīdis ikdienas steigā. Arī solījums izgaršot jaunu gadu pa dienai, stundai, minūtei, atceroties, ka skaists un veiksmīgs gads veidojas kā glezna pa vienam otas triepienam. Sekojot dabas ritmam, katrā mēnesī ieraudzīsi ko apbrīnojamu un tavas uzmanības vērtu. Ziema ar dzelošiem sniega kristāliņiem un siltām svētku smaržām; dīgšanas trakumā reibinošs pavasaris; līgana un lekna vasara; bagātīgs un krāšņs rudens… Izvēlies sava gada mozaīkai mirdzošus gabaliņus no katra gadalaika un rotā ar pārdomu pērlēm.

Imants Ziedonis "Epiphanies"

Aleksandrs Grīns "Dvēseļu putenis"

“Nekustīgi gulēt sasalušā šinelī klajā ­laukā –30 grādu salā, kad uz tevi šauj, skrienot iekāpt sava vēl dzīvā drauga asiņainajās zarnās, ieskatīties acīs cilvēkam, kuram esi iegrūdis durkli vēderā, ar salā sastingušiem pirkstiem mēģināt uzdabūt uz sejas gāzmasku, atskanot trauksmes signālam “GĀZES”. Pēc tam varbūt dabūt kaut ko ēdamu, nokrist kādā utainā kaktā savos vai pretinieka ierakumos un nezināt, vai pienāks rīts — tā bija viņu ikdiena. 
Nav jau tā, ka katru dienu vajadzētu dzīvot, pieminot karā kritušos. Vienkārši der atcerēties, ka par mūsu mierīgo un rāmo ikdienu jāpateicas arī tām 9000 kara­vīru dvēselēm, kuras 1916. gada Ziemassvētku putenis aiznesa debesīs. Un tā bija tikai viena kauja…”

Vilis Daudziņš, aktieris,
filmā “Dvēseļu putenis” Pulkvedis Sala“Dvēseļu Putenis” ir stāsts par katra atbildību, goda izjūtu, mīlestību, goda­prātu. Sen aizmirsti jēdzieni — gods, sirdsap­ziņa un spēja upurēties un atdot dzīvību par godu, sirdsapziņu, pagātni un nākotni, valsti, dzimteni. Šajā “Dvē­seļu Uteņa” laikmetā ir svarīgi atgādināt mūžīgās vērtības… tas ir, Dvēseļu izvēles laikā ­nokļūstot “Dvēseļu Putenī”.

Rēzija Kalniņa, aktrise,
filmā “Dvēseļu putenis” Artūra Vanaga māteManis nebija tai dienā pirms gadiem simt, kad tika dibināta Tava armija, Latvija. Es esmu šodien, pēc gadiem simt, un esmu gatavs par Tevi galvu nolikt. Un kāds būs tad, kad manis nebūs. Kamēr būsi Tu, tēvzeme, būsim mēs, kas Tevi sargās, pasaulei to vēstot vārdiem trim: Gods kalpot Latvijai!

Jēkabs Reinis, aktieris,
filmā “Dvēseļu putenis” MiķelsonsKomponēt mūziku “Dvēseļu putenim” bija dziļš un emocionāls pārdzīvojums. Dzīvot līdz katrai elpai, katrai sāpei, katrai bailei, izjust stipro, bet reizē trauslo latviešu dvēseli ikvienā ainā un ikkatrā radošā dvēselē, kura piedalījās šīs filmas tapšanā, iekrāsot šo spēcīgo filmu mūzikas toņos, savā asins balsī, savā mīles­tībā pret manu Tēvzemi; jutu vienlaikus visdziļāko atbildības sajūtu šo darbu veicot, un reizē milzu pateicību par uzticību un doto iespēju sadarboties ar tik talantīgiem māksliniekiem.

Lolita Ritmanis,
filmas “Dvēseļu putenis” mūzikas autore, “Emmy” balvas laureāte

Latvijas leģendas IX

Mums, ja gribam būt diža tauta, kura jau tagad dzīvo skaistākajā vietā uz pasaules pie Baltijas jūras, un savu vietu un valsti saglabāt, ir jābūt gudrai. Jo mazām tautām sava brīvība un neatkarība jāapliecina katru brīdi no jauna. 
Tādēļ svarīgas ir Latvijas leģendas. Mūsu Latvija ir attēlota uz kartes, bet, lai karti saprastu, tai ir vajadzīga leģenda ― kartes apzīmējuma atšifrējumi. 
Visa pamatā ir cilvēks. Un kultūras pilns cilvēks ir varens. Par varenību arī rūpējas katra “Latvijas Leģendu” grāmata. Lasiet un pildiet sevi ar kultūras spēku!
 

Порхнувшая под кожу, Евгения Карлин

Евгения Карлин -  поэт, прозаик, публицист и фантазёр. Родилась в Риге. По образованию и профессии психолог, что просачивается и в творческие зарисовки. Много путешествовала по странам и лабиринтам души.
В 2011 году вышла первая повесть автора «Блуд», в 2013 – сборник новелл «Агнозии». В 2016 году была номинирована на литературную премию «Поэт года» в России. Ранее стихи были разрозненно опубликованы в нескольких печатных изданиях, а также в рамках Интернет-проектов. 

«Порхнувшая под кожу» –  сборник авторских стихотворений, написанных в период до 2019 года. Живой разговор об уязвимости в 96 бумажных страниц, иллюстрированный художницей Полиной Побережской. 
 
Jevgenija Karlin ir dzejniece, prozaiķe, publiciste un vienkārši sapņotāja. Viņa piedzima Rīgā, ieguva psihologa izglītību, kas caurvij arī viņas mākslinieciskās izpausmes. Jevgenija daudz ceļoja ne tikai mūsu pasaulē, bet arī svešu dvēseļu labirintos, palīdzēja meklēt ceļu pie harmonijas un miera. 2001.gadā tika izdots pirmais rakstnieces stāsts «Netiklība», 2013.gadā – stāstu apkopojums “Agnozijas”, kas 2016.gadā tika nominēts Krievijas literārai balvai “Gada dzejnieks”.
Līdz šim Jevģenijas dzeja netika apkopota un bija publicēta dažādos drukas un tīmekļa avotos. «Порхнувшая под кожу» ir autores dzejas apkopojums, dzīves stāsts par jūtām uz 96 lapām, illustrētājs makslinecei Polinai Poberežskai

 

 Cena 15.12 Eur  pirkt

Jānis Blūms “Pazudušā karavīra atmiņas”

Ir cilvēki, kuru vārdi un padarītais atstāj pārdomu piepildītus nospiedumus sastapto cilvēku dzīvēs. Tāds ir Jānis Blūms, vīrs, kuram pagātnē piedzīvotais kara, izsūtījuma un grūtību stāsts nav mazinājis viņā sirsnīgo, atvērto un cilvēcisko Rīgas puiku.
Bez Jāņa atmiņām mēs būtu nabagāki savās pasaulēs. Bez Jāņa vēlmes dalīties savā stāstā, iespējams, mūsu skatījums uz savām dzīvēm būtu pavisam citāds. Mums Jānis ir SAVĒJAIS. Skrundas novada goda pilsonis. SKRUNDENIEKS. LATVIETIS. Viņa gods kalpot Latvijai iedvesmo.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja
Loreta Robežniece

Juris Kriķis “Liepāja. Osta gadsimtu griežos"

Vēsturnieks un muzeju darbinieks Juris Kriķis (1944) visu savu darba mūžu veltījis pilsētai zem liepām vētru un dzintara krastā — Liepājai. Sākot darba gaitas kā vēstures skolotājs Liepājas 1. vidusskolā, viņš ātri saprata, ka īstais ­dzīves aicinājums ir muzejs. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks ­Liepājas Vēstures un mākslas muzejā (1974–1975), Liepājas Vēstures un mākslas muzeja filiāles “Pētera I namiņš” vadītājs (1975–1983), Zvejniecības un ­kuģniecības ­vēstures muzeja vadītājs (1983–2009) — bagāts, liepājniekiem atdots mūžs.
J. Kriķis pētījis Liepājas novada zvejniecības un kuģniecības vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām. Veidojis muzeja pastāvīgās ­ekspozīcijas “Jūras piekrastes un saldūdens zvejniecība 20. gs.” (1995), “Kuģu modeļi laikmetu attīstībā” (1995), “Liepājas ostai — 300” (1997), “Latviešu nacionālā kuģniecība Liepājas novadā 20. gs. 1. pusē” (1998–1999).
Autors aktīvi iesaistījies enciklopēdiju “Latvijas jūrniecības vēsture (1850–1950/1950–2000)” izveidē, “Latvijas Jūrniecības gadagrāmatu” (kopš 1989. g.) veidošanā, regulāri publicējies laikrakstos “Kurzemes Vārds”, “Rīta Ekspresis”, “Kursas Laiks”, “Liepājas Acis” un “Jūras Vēstis”.

Pētījums “Liepāja. Osta gadsimtu griežos” apkopo autora publikācijas par ­Rietumiem vistuvāko Latvijas lielostu no sendienām līdz Liepājas SEZ ­izveidei 1997. gadā. Plašs attēlu klāsts no Liepājas muzeja un paša Jura Kriķa krājumiem ļaus tuvāk iepazīt mūžam plaukstošo ostu un pilsētu starp Lie­pājas ezeru un Dzintarjūru.

Lūkass Milevskis “Rietumu Austrumi”

Neatkarību atguvušās Igaunija, Latvija un Lietuva nepārprotami atgriezušās Rietumvalstu saimēTas tomēr nav apturējis Krievijas pieaugošo revanšismu reģionā kopš 2014. gada. Rietumu austrumos L. Milevskis izgaismo Baltijas ģeopolitiku no stratēģijas un vēstures perspektīvas, izceļot jūras nozīmi un valstisko veidojumu pastāvēšanu starp naidīgām lielvarām. Seko analoģijas Rietumu–Krievijas attiecībām.
Reģiona stratēģiskā līdzsvara analīze iekļauj iesaistīto valstu ģeopolitisko skatījumu, stratēģisko kultūru, militāro kapacitāti un plašāku drošības ievainojamību. Autors paredz reģiona potenciālo militāro mijiedarbību: atturēšana; Krievijas izvēle uzbrukuma stratēģijai; piekļuves liegšana; NATO atgriešanās teātrī; kara izbeigšana. Rietumu austrumi sniedz gan nepieciešamo kontekstu, gan teorētisko ietvaru, lai stratēģiski domātu par 21. gadsimtā ģeopolitiski nozīmīgo Baltijas reģionu.
Lūkass Milevskis māca ar militāro stratēģiju saistītus priekšmetus Leidenas universitātē. Viņa specialitāte ir stratēģijas teorija, kā arī lielā stratēģija, ģeopolitika un globālā militārā un stratēģijas vēsture. Daļa L. Milevska pussimts publikāciju skar Baltijas aizsardzību, arī šī darba 2018. gada izdevums angļu valodā (Oksforda). Vecās trimdas jaunās paaudzes pārstāvis L. Milevskis ir ASV un Latvijas pavalstnieks.
 
 
"Starptautiskās politikas apskatnieki bieži uzskata diplomātus par nelabojamiem optimistiem, savukārt bruņoto spēku pārstāvjus raksturo kā pesimistus, ņemot vērā iepriekšējo konfliktu asiņaino vēsturi. Lūkasa Milevska fundamentālais pētījums par Baltijas drošību ne tikai veiksmīgi izvairās no abām galējībām, bet sniedz dziļu, acīgu un reizē skaudru reālista-analītiķa redzējumu par 21. gadsimta riskiem un apdraudējumiem, ko ir vērts izpētīt katram, kam rūp ilgtermiņa miers un stabilitāte Baltijā. "
Andrejs PildegovičsLatvijas vēstnieks ANO Ņujorkā
 
 
"Ļoti interesants un visaptverošs pētījums par Baltijas drošību . Reģiona sarežģītās vēstures pārskats palīdz labāk izprast mūsdienu Baltijas valstu drošību, to ģeostratēģiskos izaicinājumus un izredzes citu varu ietekmes kontekstā. Autora daudzpusīgais skatījums ļauj saredzēt iesaistīto pušu savstarpējo mijiedarbību ne tikai mūsdienās, bet arī nākotnē. Grāmata lieti noderēs gan jaunajiem pētniekiem, gan profesionāļiem."
Zdzislavs Sliva (Zdzislaw Sliwa), Baltijas Aizsardzības koledžas dekāns
 
 
"Šī grāmata ir viens no visapjomīgākajiem darbiem, kas veltīts Baltijas valstu aizsardzības jautājumiem. Autors cenšas rast pamatojumu status quo revidējošās Krievijas rīcībai un Latvijas, Baltijas valstu, NA TO gribai un spējai to nepieļaut. Paredzēts plašam interesentu lokam, uz šī paliekošā pētījuma detalizētu izpēti aicina gan secinājumi, gan daudzie unikālie avoti, lai meklētu atbildi uz patreiz ļoti aktuālo pamatjautājumu — "cik aizsardzības Baltijas valstīm ir pietiekami?"
Raimonds GraubeĢenerālleitnants (atv.), fonda "NAMEJS" priekšsēdētājs

Ingrīda Kreca “Mēness virs Zīdelejas pils”

Anglija, 1813. gads. Jaunā Luīze ar savu vīru Pēteru un dēliņu Jakobu dzīvo brīnišķīgajā Zīdelejes pilī, namā ar bagātīgu vēsturi. Viss šķiet lieliski, līdz kādu dienu viņa saņem māsīcas Lilianas vēstuli ar apmeklējuma pieteikumu. Pils saimniece ir sašutusi, jo Liliana, kura tikko kļuvusi par atraitni, ir valdzinoša jauna sieviete un prot izmantot savu šarmu. Un tagad Liliana dzīvos šeit un atgādinās par to sasodīto balles nakti, kad māsīca padarīja Luīzi par visas grāfistes apsmieklu un iznīcināja viņas labi sakārtoto nākotni…