Grāmatnīca JumavaPiedāvājam savā īpašumā iegūt Anšlava Eglīša "Homo novus" jauno izdevumu!

Apgāds "Jumava" piedāvā laimēt Anšlava Eglīša grāmatu "Homo novus"
Noteikumi:
1) Nospied "LIKE" apgāda "Jumava" profila lapai FB:
2) Dalies (Share) ar šo ziņu

29.jūnijā tiks izlozēts viens laimīgais, kurš iegūs Anšalava Eglīša "Homo novus"

Iznākusi Barbaras Pauli un Irēnas Meistares grāmata par "Hopenhofas - Apes muižu laikmetu vējos"

Sagaidot Apes pilsētas 90. gadadienu un Latvijas valsts 100. gadadienu, vēlamies akcentēt vēsturiskā mantojuma izzināšanu, vienlaikus veicinot iedzīvotāju interesi par Apes vēsturi un vēlmi iesaistīties tās izpētē un kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā.
Izsakām lielu pateicību grāmatas "Hopenhofas - Apes muiža laikmetu vējos" idejas autorei - novadpētniecei, bijušajai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vācu valodas un kultūras vēstures skolotājai Irēnai Meisterei, kura nesavtīgi ziedojusi savu laiku un resursus mūsu pagātnes un vēstures izzināšanā.
Šī grāmata ir unikāls, nozīmīgs un bagātīgs izziņas materiāls gan vietējiem iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem – novadpētniekiem, vēsturniekiem un tūristiem, kas sniedz ieskatu Apes un tās tuvējās apkārtnes vēsturē un rosina apmeklēt Api un tās kultūrvēstures objektus”


Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts

 Cena 15.97 Eur  pirkt

Iznākusi Lolitas Neimanes grāmata "Lolitas labākās receptes"

Grāmatas autore Lolita Neimane atskatās uz to, kā mainījušies mūsu priekšstati par veselīgu uzturu un kas pēdējās desmitgadēs mainījies uzturzinātnē kopumā. Tajā koncentrētas arī galvenās atziņas un svarīgākie pieturpunkti par to, kā orientēties dažādajos pareiza uztura konceptos un atrast savu ceļu uz veselīgu uzturu, kas ne vien sniedz visu organismam nepieciešamo, bet arī palīdz saglabāt optimālas ķermeņa formas.
Četras nākamās grāmatas sadaļas veltītas katra savai sezonai, katrā no tām izvērstāk apskatot divas ar sezonas produktiem saistītās aktualitātes. Papildus sniegtā praktiskā informācija ir izklāstīta īsāk un kodolīgāk. Katru sezonu noslēdz mazkaloriju recepšu apkopojums, uzsvaru liekot uz sezonā pieejamajiem produktiem.

 Cena 13.31 Eur  pirkt

14. jūnija priekšvakarā, Okupācijas muzejā norisinājās Melānijas Vanagas atceres pēcpusdiena

12. jūnijā Latvijas Okupācijas muzejā norisinājās juristes, rakstnieces, novadpētnieces Melānijas Vanagas piemiņai veltīts pasākums. Pasākumā piedalījās vēsturniece Inese Dreimane,. Atmiņās par Melāniju Vanagu dalījās Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāce, rakstnieces draudzene Sarma Eglīte.
 Melānija Vanaga bija viena no represētajām latviešu sievietēm, bet   ļoti nedaudzajām, kas atgriezās Latvijā no 16 gadu izsūtījuma Sibīrijā. Tur pieredzētais izlasāms par kultūrvesturisku pieminekli un iedvesmas avotu kļuvušajā romānā "Veļupes krastā." Pasākuma ietvaros tika prezentētas arī citas romānu cikla "Dvēseļu pulcēšanas" grāmatas: "Saules gadi un dzisums", "Iedzīvoju pasakā", kā arī "Dziesmuvara".
Minētās grāmatas ir nopērkamas apgāda "Jumava", kā arī citās Latvijas  grāmatnīcās. Plašāks ieskats notikumā galerijā.

Klaidoņu brālības 10 - tajā saietā Alojā prezentē jaunāko ceļojumu sērijas "Aiz apvāršņa" iznākušo grāmatu "Klaidoņi ūdens pasaulē"

Piektdien, pašā vasaras plaukumā, kā jau pēdējos gados tas ir ierasts, Alojas bibliotekā "Sala" norisinājās nu jau 10 - tais pēc kārtas Pasaules Latviešu klaidoņu brālības saiets.
Pasākums kā allaž iesākās pie Miķeļa Krogzemja kapa, kur katru gadu, pieminot leģendāro pasaules apceļotāju, notiek piemiņas brīdis. Pasākums turpinājās bibliotekā "Sala", kur autoru un skatītāju klātbūtnē tika prezentēta arī jaunākā (autoru kolektīva veidota ) Pasaules latviešu klaidoņu sērijas "Aiz apvāršņa" iznākusī grāmata "Klaidoņi ūdens pasāulē". Kā allaž runas papildināja atraktīvu muziķu uzstāšanās. Pasākums vakaram tuvojoties, turpinājās Ungura ezera krastā, kur apmeklētājiem bija iespēja baudīt koncertu un piedalītes zaļumballē.
Neliels ieskats pasākumā klāt pievienotajā bilžu galerijā!

Iznākusi jau otrā Jura Birša grāmata "Praktiskā fizika būvinženieriem" Pamati

Būvfizika ir zinātnes nozare, kas aplūko fizikālus procesus būvju un ēku konstrukcijās, it īpaši tas ir raksturīgs ēku norobežojošās konstrukcijās atkarībā no klimatiskajiem un ēku ekspluatācijas apstākļiem.

Iegūtie izpētes rezultāti kalpo par pamatu būvju un ēku racionālai projektēšanai un nodrošina tehnisko noteikumu izpildi uz noteiktu objekta kalpošanas laiku. Inženiersabiedrībai kopumā ir svarīgi izprast faktu, ka būvfizikas aprēķinu metodes un pār­ baudes testi ļauj novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti.

Lai reāli izvērtētu jebkura ēkas vai būves elementa tehnisko stāvokli, ir nepieciešams zināt tā temperatūras zonas, kā arī gaisa un mitruma sadalījumu elementā, ņemot vērā to fāzu sastāvu. Vissarežģītāk ir izzināt mitruma ietekmi, jo temperatūras gradienta gadījumā konstrukcijā veidojas ūdens tvaika difūzijas plūsmas, kas savukārt radīs mitruma pārdalīšanu (mitruma izmaiņas) vai pat mitruma kondensāciju un konstrukcijas papildu samitrināšanu. To var noteikt tikai ar būvfizikas metodēm.

Juris Biršs, tehnisko zinātņu doktors, sertificēts būvinženieris

6. jūnijā Latvijas Būvinženieru savienības telpās norisinājās Jura Birša otrās "Jumavā" iznākušās grāmatas "Praktiskā fizika būvinženieriem" Pamati prezentācija

Juris Biršs ir sertificēts tehnisko zinātņu doktors, Rīgas Tehniskās Universitātes pasniedzējs, sertificēts būvinženieris,  kura zināšanas plaši novērtētas  nozares speciālistu vidū gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.
6. jūnijā Latvijas Būvinženieru savienības telpās norisinājās jau otrās Jura Birša grāmatas "Praktiskā fizika būvinženieriem"  prezentācija.
Pirmā autora grāmata "Kļūdas būvniecībā" un iespējamie risinājumi" vēstī par visbiežāk sastopamajām kļūdām, kas rodas būvniecības procesā, kā tās iepriekš paredzēt un vislabāk novērst. Otrajā grāmatā "Praktiskā fizika būvinženieriem" aplūkoti fizikālie procesi būvju un ēku konkstrukcijās.
Grāmatas prezentācija bija pulcējusi gan Būvinženieru savienības pārstāvjus, gan autora kolēģus, studentus un nozares profesionāļus.
Grāmatu var iegādāties visos  veikalos visā Latvijā. Plašāks ieskats notikumā galērijā.

Iznākusi jau otrā Lindes fon Keizerlinkas grāmata "Škiršanās un tikšanās"

Apgādā “Jumava” iznākusi jau otrā Lindes fon Keizerlinkas grāmata “Šķiršanās un tikšanās”. Linde fon Keizerlinka ir ģimenes psihoterapeite, daudzu grāmatu autore un savā profesijā strādājusi gan Vācijā, gan Latvijā, ar ko viņas dzimta saistīta septiņus gadu simtus. Lindes stāsti palīdz atrast īstos vārdus, kā ar bērniem runāt gan par skaisto, gan sāpīgo dzīvē. Sērijas “Stāsti bērna dvēselei” otrā grāmata “Šķiršanās un tikšanās” domāta bērniem, kas piedzīvojuši krasas un sāpīgas pārmaiņas savā mazajā pasaulē. Kaut gan stāsti attēlo galvenokārt ātējus notikumus ģimenes dzīvē, tie vienlaikus ir kā dvēseles protokoli.

 Cena 9.35 Eur  pirkt

"Dārza darbu" sērijā iznākusi grāmata "Pipari, paprika un citi augi"

Katru gadu, no augusta līdz 10. martam, dārzniecība "Neslinko" piedāvā iegādāties tomātu, saldās paprikas, aso piparu, ķirbju sēklas.
Šo un citas praktisko padomu grāmatas dārza darbiem var iegādāties apgāda "Jumava" grāmatnīcās, kā arī  citās Latvijas grāmatnīcās...
 Cena 6.65 Eur  pirkt

Latviešu dzejas klasikas sērijā iznākusi Austras Skujiņas dzejas izlase "Krīt manā pavasarī sarma"

Dzejas izlasē “Krīt manā pavasarī sarma” ir ­­ietverti Austras Skujiņas dzejoļi, kurus savās dziesmās ir iekļāvuši latviešu komponisti un iz­pildītāji, tostarp Jānis Lūsēns, Raimonds Pauls, Ilze Purmaliete un daudzi citi.

Austra Skujiņa ir pārliecinoša savā daiļradē. Viņas melanholiskās vārsmas savās dziesmās nekautrējas izmantot arī tautā iemīļoti mūziķi, atdzīvinot dzejā paslēptās emocijas. 

Dzejoļi, kurus lasīsiet šajā grāmatā, ir skaidri jūtami, spilgti un pacilājoši. Autore ir izteiksmīga personība latviešu literatūrā, nepārprotami sevi pierādot savā īsajā mūžā un atstājot aiz sevis neizdzēšamas pēdas.
Ikvienam, kurš ir iemīļojis Austru Skujiņu, šī grāmata būs patiess baudījums.Kristīne Saukuma,“Book Latté” blogere
 Cena 6.65 Eur  pirkt