Grāmatnīca JumavaPapildinātā izdevumā iznākušas Svēto lūgšanas grāmatā "Sirdsmieru meklējot"

“Klusuma auglis ir lūgšana. Lūgšanas auglis ir ticība. Ticības auglis ir mīlestība. Mīlestības auglis ir kalpošana. Un kalpošanas auglis ir miers. ”Svētā Māte Terēze no Kalkutas

Lūdzoties par tiem, kas tuvi un mīļi, cilvēka sirds runā ar mīlestības vārdiem. Taču no sirds lūdzoties par tāliem un svešiem, sirds atveras tādai mīlestībai, kuras brīnumainais spēks nepazīst robežas. Lūgšanas nozīmīgumu atzinuši arī Svētie. Viņu lūgšanās atradīsim vārdus, kas uzrunā mūsu sirdis, ļauj dziļāk iepazīt un saprast sevi, iedrošina izteikt savas problēmas, cerības un pateicības, palīdz radīt katram savu lūgšanu. Sirdsmieru meklējot, saņemiet nepieciešamo uzmundrinā-jumu, atbalstu un mierinājumu.  

 Cena 5.14 Eur  pirkt

Pašvaldību sērijā iznākušas Kārļa Mālmeistera "Kažēna atmiņas. Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos"

20. gadsimta sākuma revolūciju un kara laiks nes pārmaiņas ne vienā vien ģimenē. Starp tām Kārļa Mālmeistera atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām zemēm, kur par tādu “latvieti” neviens neko nav dzirdējis.
Kažēns, vienkāršs lauku zēns, ir dzimis daudzbērnu ģimenē un uzaudzis nabadzībā un laikā, kad izdzīvo visstiprākie. Neskatoties uz laikmeta vai ikdienišķām grūtībām, viņš meklē savu ceļu dzīvē. Bieži visai ģimenei knapi pietika, ko ēst, drēbes bija izdilušas skrandās, bet Kažēns vairāk par visu gribēja mācīties skolā. Varoņa ceļš uz kvēlo mērķi un pieaugšanu mijas ar apkārt esošo cilvēku — zēna draugu, ģimenes, kolēģu — likteņiem, kas izriet no Kārļa Mālmeistera emocionāli ietilpīgā un vēsturiski nozīmīgā dzīvesstāsta.
 Cena 12.82 Eur  pirkt

Iznācis Arnolda Auziņa jaunākais romāns "Mīlestības mācība"

Pazīstama skolotāja man uzticēja savu dienasgrāmatu un novēlēja pēc viņas aiziešanas mūžībā uzrakstīt romānu. Tagad tas ir noticis. Romānā attēlota skola padomju laikā, par ko jaunā paaudze neko nezina.
Mūsdienās daudz strīdas par izglītības saturu, bet jau toreiz labākajiem pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais priekšmets stundu sarakstā nav Mīlestības mācība.
Interesanti uzzināt, kā galvenā varone Luize Zariņa tiek galā ar palaidņiem. Par spīti grūtībām, priekšnieku stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa iemāca bērniem mīlēt Dzimteni, dzīvi un cilvēkus. Grāmatas autors Arnolds Auziņš 
 Cena 6.41 Eur  pirkt

Apgāda "Jumava" vadītājam Jurim Visockim tiek piešķirta medaļa un goda raksts

Apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā kopā par pedagogiem Gundegu Mucenieci un Māri Zvaigzni pēc Draudzīgā aicinājuma fonda medaļas un goda raksta pasniegšanas "Draudzīgā aicinājuma" pasākuma laikā.

Veltas Strazdiņas grāmatas "Pēteris Sēja. Mūžs Latvijai" atvēršanas svētki

25. janvārī plkst. 18.00 Doles Tautas namā, Ķekavā norisinājās Veltas Strazdiņas grāmatu sērijā "Varoņu grāmata" iznākušās vēsturiskās un iedvesmojošās grāmatas "Pēteris Sēja. Mūžs Latvijai" atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās grāmatas autore Velta Strazdiņa. Izdevniecība izsaka pateicību Ķekavas novada pārstāvjiem par laipno uzņemšanu. Plašāka informācija par pasākumu aplūkojuma galerijās.

Aicinām uz Anatolija Danilāna grāmatas "Dzīvo vesels" atvēršanu

Iznākusi grāmata "Dziļā atmošanās"

Inovatīvais filozofs Tims Friks ir izmainījis simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi visā pasaulē ar savām neordināru, savdabīgu ideju pilnajām grāmatām un dažādiem publiskiem pasākumiem, kas pārveido viņu līdzšinējos pasaules uzskatus.
Tagad Friks piedāvā mums jaunu, revolucionāru pieeju attiecībā uz garīgo atmošanos, kas pierāda, ka garīguma meklējumos indivīda ego ir pozitīvais varonis, nevis sliktais kaitnieks. 
Autors šajā darbā iepazīstina ar novatoriskām filozofiskajām atziņām un praktiskajām metodem, kas ļaus ikvienam piedzīvot atmošanās saviļņojošo OHO! sajūtu un aizrautīgi turpināt gan rūgtuma, gan salduma caurstrāvoto cilvēka dzīves ceļu. 
 Cena 10.27 Eur  pirkt

"Varoņu" sērijā iznākusi grāmata par pulkvedi Oskaru Kalpaku

Pulkveža Oskara Kalpaka vārdam ir paliekoša un stabila nozīme Latvijas vēsturē. Viņa rokas izauklēja jaundzimušo Latviju, un, to sargājot, viņš ziedoja savu dzīvību — ne sevis dēļ, bet lai dotu iespēju savai tautai nostāties līdzās nedaudzajām pasaules nācijām, kurām ir retā iespēja — dzīvot savā valstī un runāt savā valodā. 
Šī grāmata ir veltīta pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Tajā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas, sniegti laikmeta raksturojumi un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās — gandrīz 100 gadus pēc vēsturiskajiem, bet traģiskajiem notikumiem. Grāmatas sastādītājs Kārlis Dambītis 
 Cena 10.27 Eur  pirkt

"Draudzīgais aicinājums" 2018. Madonas pilsētas vidusskolā

Apgāds "Jumava" jau vairākus gadus pēc kārtas kopj Kārļa Ulmaņa aizsākto "Draudzīgā aicinājuma" tradīciju, rosinot Latvijas pilsētu un novadu aktīvākos uzņēmējus dāvināt grāmatas mācību iestādēm. Šogad "Draudzīgā aicinājuma" akcija norisinājās Madonā, kur apgāda "Jumava" aicinājumam laipni atsaucās Madonas pilsētas vidusskola un tās direktore Inese Strode.
Sakām lielu paldies visiem pasākumā iesaistītājiem skolēniem, skolotājiem, kā arī Madonas novada pašvaldībai un Madonas novada uzņēmējiem par grāmatu dāvinājumiem. Īpašs paldies arī īpašajiem viesiem, bijušajiem un esošajiem Madoniešiem mūziķim Mārcim Auziņam, slēpotājam Arvim Liepiņam un uzņēmējam Valdim Garozam. Liels paldies Valsts Prezidenta kancelejai un protokolam par atsaucību un sadarbību. Plašāka informācija par notikumu galerijās.

 • IMG_1482
 • IMG_1485
 • IMG_1489
 • IMG_1496
 • IMG_1500
 • IMG_1504
 • IMG_1507
 • IMG_1511
 • IMG_1514
 • IMG_1518
 • IMG_1523
 • IMG_1524
 • IMG_1529
 • IMG_1530

Iznācis bilingvālais Aleksandra Čaka dzejas krājums "Uzburt mīlestību / Enchantment of Love"

A.Čaka spilgtāko darbu atdzejojumi, laikabiedru spilgtākās atmiņas, unikālas, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, A.Čaka radošajā un ikdienas dzīvē nozīmīgās priekšmetiskās pasaules elementi, ziņas par A. Čakam veltītajiem dāvinājumiem (pastkartes, izšuvumi, pielūdzēju vēstules utt.) un ieskats 20. gs. pirmās puses Rīgas sadzīves kultūrā un bohēmā divās valodās.
 Cena 11.54 Eur  pirkt