Grāmatnīca JumavaВалдис Затлерс "Вот кто я!"

У каждого начала есть будущее, 
если оно основано на самосознании и доверии.

Katrs cilvēks nodzīvo mūžu. Taču ne katrs cilvēks kļūst par Valsts prezidentu. Kā paveikt savu darbu, lai daudz cilvēku tev sacītu paldies? Kā kļūt par prezidentu? Kādus darbus paveikt, kļūstot par prezidentu? Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers no 2007. līdz 2011. gadam savā grāmatā “Kas es esmu” stāsta par savu darbu Valsts prezidenta amatā, vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu. Tagad izdevums arī krievu valodā.
 Cena 13.76 Eur  pirkt

"Latviešu mīlas stāsti"

Izlasē apkopoti astoņi koķetīgi un erotikas caurstrāvoti 20. gs. sākuma latviešu autoru stāsti.
 
Fallijs (īst. v. Konrāds Bullāns, 1877-1915), Rihards Valdess (īst. v. Rihards Bērziņš, 1888-1942) un Edvīns Mednis (1897-1967) savulaik izpelnījās literatūras vērtētāju atzinību, bet noslēpumainā un mazzināmā Elza Pauzule – skarbu kritiku: “Sieviete iespiežas visur! ak, nabaga vīrieši! — mūsu rakstniecībā jau drīz būs sieviešu hegemonija. Jā, ko lai viņas dara(..) Viņām atliek vienīgi nodoties skaistām un pikantām mākslām, arī apdzejot, aprakstīt savus piedzīvojumus un izfantazējumus.”

Fallija romāns “Nellija” tiek raksturots kā “pārdomāts un noslēgts darbs”, “viegls stils”. Savukārt Edvīna Medņa stāstu rindas tiek rakstītas “eleganti, atmetot visu lieko (..). Viņu var pieskaitīt visinteresantākām, daudzpusības ziņā sevišķi izcilām personībām mūsu rakstniecībā un kultūras dzīvē vispār”.

Rihards Valdess bija ne vien pazīstams rakstnieks, bet arī tulkotājs un žurnālists. Viņa darbi tika plaši publicēta un augsti novērtēta.
 Cena 5.78 Eur  pirkt

Ielūdzam uz Harija Sila grāmatas atvēršanu!

Латвия навстречу 100-летию страны

В политическом аспекте XX столетие характеризуется стремлением латышcкого народа укрепить обретенную государственную независимость и освободиться от чужеземного господства. Три наиважнейших переломных пункта в истории Латвии XX столетия — 1918, 1940 и 1990–1991 годы — напрямую связаны прежде всего с возникновением  независимого государства, его утратой и, наконец, возрождением. В минувшем столетии Латвия 31 год была независимым государством и 69 лет — управляемой извне территорией, в том числе в начале столетия она 18 лет находилась в составе царской империи.
 
Книга «Латвия навстречу 100-летию страны» создана в результате сотрудничества пяти авторов (Д. Блейере,  И. Бутулис, А. Странга, А. Зунда, И. Фелдманис). В ней сделана попытка восстановить объективную картину истории Латвии в минувшем столетии. Большое внимание уделено развенчанию созданных нацистской и советской пропагандой мифов, которым противопоставлен четкий концептуальный подход к разъяснению сложных исторических коллизий. Все наиболее значительные исторические факты, события, явления и процессы рассматриваются в книге в контексте европейской истории и оцениваются сквозь призму национальных, демократических и либеральных ценностей.
 Cena 30.27 Eur  pirkt

Konkursu "Atklāj man Āfriku" un "Īsto Ameriku meklējot" dalībnieki

Konkursā "Atklāj man Āfriku" piedalījās 14 skolas ar 17 komandām:
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Mārupes vidusskola
Olaines 2.vidusskola
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Nītaures vidusskola
Cēsu 2.pamatskola
Stāmerienas pamatskola
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Kaunatas vidusskola
Pildas pamatskola
Jēkabpils 3.vidusskola
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Špoģu vidusskola
 
Konkursā "Īsto Ameriku meklējot" piedalījās 23 skolas ar 77 komandām:
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Daugavpils valsts ģimnāzija
Nītaures vidusskola
Babītes vidusskola
Gulbenes 2.vidusskola
Kārsavas vidusskola
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Daugavpils 12.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Jēkabpils 3.vidusskola
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Aizkraukles 1.vidusskola
Stāmerienas pamatskola
Pildas pamatskola
Mārupes vidusskola
Špoģu vidusskola
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
Apes vidusskola
Kaunatas vidusskola
Rīgas 66.speciālā vidusskola

"Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā"

“Manevrēšana starp trim kaimiņiem, kas savā starpā raugās viens uz otru ar neuzticību, kopēja robeža ar PSRS, Vācijas pietuvošanās mūsu teritorijai uz ļoti niecīgu distanci, neskaidra politika ziemeļos, nestabila situācija dienvidos, vācu minori­tāte, naidīgo spēku propaganda un pretpropaganda — visi šie apstākļi kopā ņemot attaisno mūsu saucienu pēc stipriem nerviem, skaidra skata un droša prāta.”  
No Latvijas ārlietu ministra 
Vilhelma Muntera apkārtraksta 
Latvijas sūtņiem ārzemēs 
(1939. gada 26. aprīlis)  
Grāmata “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” ir tapusi, sadarbojoties četriem diplomētiem vēsturniekiem — I. Feldmanim, A. Strangam, J. Taurēnam un A. Zundam. Pirmajā sējumā, kas hronoloģiski aptver starpkaru periodu un Otrā pasaules kara sākuma posmu, autori apskata Latvijas ­ārpolitiku un tās diplomātisko darbību Baltijas reģiona un ­Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina iespēju detalizēti izanalizēt Latvijas starptautisko stāvokli un sniegt atbildi uz jautājumu, cik atbilstoši bija Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās rīcība attiecīgajā situācijā. Interesants ir mēģinājums Latvijas ārpolitiku pētīt no izvirzīto stratēģisko mērķu un alternatīvo risinājumu skat­punkta. Grāmatā vispusīgi izvērtētas gan Latvijas diplomātu veiksmes, gan arī neveiksmes.
 Cena 30.27 Eur  pirkt

Mārtiņš Sils, Andžs Ūbelis "Vēstules no Āfrikas"

Sērijā “Aiz apvāršņa” izdota Mārtiņa Sila un Andža Ūbeļa grāmata "Vēstules no Āfrikas".

Rakstnieks, pasaules apceļotājs, Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidents Pēteris Strubergs šo grāmatu raksturojis kā "krāsainu kaleidoskopu, kurā iespējams dzīvot līdzi divu uzņēmīgu latviešu puišu dēkainajiem piedzīvojumiem, kas pa tūristu neiebrauktiem ceļiem uzdrīkstējušies ar motocikliem šķērsot Āfriku no dienvidiem  līdz pat ziemeļiem, turklāt paspējot izpildīt iepriekš Latvijas skolēnu iesūtītus, aizraujošus un nebūt ne vieglus uzdevumus. Šī ir grāmata, kas atklāj Āfriku no iepriekš neiepazītas puses!"

Savukārt pazīstamais TV žurnālists, LTV raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots par grāmatas autoriem izteicies: "Maniem draugiem Andžam un Mārtiņam piemīt dullums un veiksme. Es arī esmu izbraukājies ar motociklu visādās pasaules malās, bet man NEKAD nebūtu dūšas šķērsot Āfriku! Izlasiet šo grāmatu un iebrauciet piedzīvojumā!"
 Cena 11.83 Eur  pirkt

"Vīna pasaule"

Vīns ir pierādījums tam, ka Dievs mūs mīl un mīl mūs redzēt laimīgus.
Bendžamins Franklins
 
Vīns ir bijis iecienīts dzēriens jau kopš 4000. gada pirms Kristus, kad datētas pirmās ziņas par vīnogulāju kultivēšanu Senajā Persijā un Ēģiptē, kur vīns baudīts gan svētkos, gan reliģiskās ceremonijās.

Pēdējos gados vīns kļūst arvien iecienītāks arī Latvijā, tāpēc šī grāmata paredzēta gan vīna pazinējiem, gan iesācējiem — jebkuram, kurš grib izzināt un saprast daudzveidīgo vīna pasauli.

Ulda Grigaļa sastādītajā grāmatā apkopota bagātīga informācija par vīna vēsturi un audzēšanu, populārākajām vīnogu šķirnēm un vīnu iedalījumu, klasifikāciju, stiliem, galvenajām vīna ražotājvalstīm, kā saprast vīna pudeles etiķeti, kā pareizi servēt vīnu, kā novērtēt un degustēt, kā arī sakombinēt kopā ar dažādiem ēdieniem.
 Cena 14.45 Eur  pirkt

Lietuviešu populārais autors Andrjus Tapins Rīgā!

Lietuviešu žanru literatūras bestsellera "Vilka stunda" autors Andrjus Tapins ir Rīgā!

Tikai šodien Jumavas grāmatnīcā Dzirnavu ielā 73, Rīgā no plkst. 16:00-17:00 iespēja iegūt Andrjusa Tapina autogrāfu.

Visās Jumavas grāmatnīcās 15. decembrī īpaša akcija: no 16:00 līdz grāmatnīcas slēgšanai atnes kādu no “Gredzenu pavēlnieka” triloģijas grāmatām un iegūsti iespēju iegādāties steampunk romānu “Vilka stunda” ar 50% atlaidi! Pirmie 10 akcijas dalībnieki saņem grāmatu par brīvu! Pārējiem īpaša iespēja iegādāties grāmatu ar 20% atlaidi.

Harijs Sils "Aukstās upes"

Harija Sila grāmatā “Aukstās upes” sniegts ieskats piedzīvojumiem bagātajās latviešu laivotāju ekspedīcijās pa Kanādas ziemeļu upēm Stikini, Džordžu un Koroku. ­Ekspedīciju laikā ir jāpārvar daudz grūtību, un dažkārt ­tikai veiksme glābj ceļotājus no nopietnām nepatik­šanām...

Harijs Sils dzimis 1966. gada 27. februārī Rīgā. Pēc profe­sijas būvinženieris, bet pēc sirds aicinājuma kaislīgs ceļotājs. Sasniedzis Elbrusa, Kilimandžāro, Monblāna, Tubkala un citu kalnu virsotnes. Piedalījies kalnu pārgājienos ­Altajā, Alpos, Pirenejos, Atlasa kalnos, Kaukāzā un Andos.

2001. gads — pārgājiens ar slēpēm Ziemeļpola apvidū.
2002. gads — 60 dienu autoekspedīcija “Pasaules jumts”: Latvija–Tibeta–Latvija.
2005. gads — 100 dienu autoekspedīcija “Saules vārti” pa 11 Latīņamerikas valstīm.
2007. gads — 110 dienu autoekspedīcija “Āfrikas josta”: Rīga−Keiptauna.
2009.–2011. gads — autoekspedīcija Rīga–Singapūra–Rīga.
 Cena 9.36 Eur  pirkt