Grāmatnīca JumavaIznākusi jauna Ērika Kūļa grāmata "Piecas sievietes savos gadalaikos"

Šis nav kas cām izšķīrušas ikdienišķām varoņeposs tautu sievietēm par likteņus. gandrīz viņu vai Grāmata dievišķām dzīves gadalaikos, ir par būtnēm, pielai arī kādi tie ir bijuši un vēl būs šajā vējainajā krastā. Taču ir kāds kopējs akords, kas skan cauri šiem tik atšķirī- gajiem mūžiem...
Autors Ēriks Kūlis
 

 Cena 6.55 Eur  pirkt