Joomla!Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvijas Radzobes tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Silvija Radzobe bija nevien izcila teātra kritiķe, pedagoģe, literatūras un teātra zinātniece, taču arī daudzu grāmatu autore. Viņas ieguldījums teātra pētniecibā Latvijā ir neatsverams.