Joomla!Smurfi ciemojas Grāmatu svētkos Alūksnē!

Smrrrf, smrrrf, smrrrf! - bija piektdiena, plkst. 5.00 rītā, un Smurfu Papa ar autobusiņu jau rūcināja uz Alūksni. Viņš bija priecīgi satraukts, jo zināja, ka pusdienslaikā viņu gaida līksma tikšanās ar mazajiem Alūksnes novada smurfu draugiem. Pēc garā ceļa un nepacietīgās gaidīšanas Smurfu Papa beidzot varēja tikties ar bērniem. Pārējie smurfiņi netika uz šo pasākumu, tādēļ Smurfu Papa jau iepriekš bija apstaigājis visu Smurfu Ciemu un savācis viņu attēlus. Tagad Smurfu Papa varēja rādīt bērniem šīs bildītes un pastāstīt par katru redzamo smurfu - kāds nu kurš ir, kādi stiķi-niķi katram prātā un kādus labos darbiņus katrs prot paveikt. Izrādījās, ka mazie alūksnieši tiešām ir īsti smurfu draugi, jo paši jau daudz zināja par smurfiem! Tika nosmurfota arī Smurfonija un pēc tam tika sarīkots konkurss "Izkrāso visraibāko un jautrāko smurfu!". Smurfu Papa bārdā smaidīja vien, un kā nu ne - darbi bija tiiiiik smurfīgi skaisti un koši! Labāko darbu autori saņēma dažādas smurfīgas balviņas - nu arī viņi varēs mājās meklēt, kur paslēpies Smurfu Bēbis un lasīt par notikumu ar Smurfu zupu, Smurfoniju, kā arī vēl daudzus citus aizraujošus stāstus!
Smurfu Papa saka lielu PALDIES par atsaucību, uzmanību, viesmīlību un sūta daudz mīļu sveicienu uz Alūksni!