Joomla!Rolandas Bulas „Klusēšanas varā”: tēma, par kuru parasti izvēlas klusēt

26. maija pēcpusdienā Rīgas Centrālajā bibliotēkā notika izmeklētājas Rolandas Bulas grāmatas „Klusēšanas varā” prezentācija. Grāmata ir literārs darbs par smagu seksuālu noziegumu – pedofiliju, kas balstīts uz patiesiem notikumiem. Tie pārveidoti tā, lai darbības vieta un iesaistītie personāži nevarētu tikt atpazīti. Prezentācijas gaitā tika rīkota publiskā diskusija, kurā piedalījās gan pati autore, gan pārstāvji no valsts struktūrām, nevalstiskām organizācijām un pašvaldības iestādēm. Iekšlietu ministrijas Valsts policijas pārstāve izmeklētāja Līga Kalniņa, nevalstiskās organizācijas resursu centra „Marta” psihoterapeite Nikola Dzina, bērnu krīzes centra „Marsa gatve” pārstāve Inese Bordāne, seksologs Artūrs Šulcs diskusijas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciālista Kristiāna Rozenvalda – rosināti iezīmēja aprakstītās tēmas aktuālos aspektus no sava profesionālā skata punkta. Galvenā atziņa: par šo jautājumu sabiedrībā joprojām tiek runāts ļoti maz, līdz ar ko nākas atzīt, ka gandrīz 98 procenti seksuālo noziegumu joprojām paliek apslēpti. Diskusijas dalībnieki apliecināja, ka novērojuši tendenci – ja pedofils saņem sodu, tad cietušajam ir milzīgs atvieglojums: viņš nav bijis vainīgs. Turklāt aktuāls ir jautājums ne tikai par nozieguma upuriem, bet arī par varmākām un sodu, ko viņiem piemēro tiesa. Rolandas Bulas grāmata „Klusēšanas varā” ir ieguldījums sabiedrības attieksmes mainīšanā par šāda rakstura noziegumiem un sociāli atbildīgas izpratnes veidošanā.