Joomla!Mākslas muzejs Rīgas birža

Albumā iemūžinātas unikālās, 1852.- 1855. gadā būvētās Biržas ēkas un 1920. gadā dibinātā Valsts mākslas, vēlāk Ārzemju mākslas muzeja vēsture, sniegts plašs, attēliem bagāts materiāls par restaurācijas procesu un parādīts tā rezultāts - interjers kopā ar muzeja kolekcijām, kas tajos ievietotas.Albūma tekstu autori ir šī projekta vadītājas, vīziju un koncepciju veidotājas: Ārzemju mākslas muzeja vadītāja Daiga Upeniece un arhitekte Liesma Markova.
Daļu albuma tekstu veidojis LMA prof., LZA korespondētājloceklis Ojārs Spārītis (simbolika Biržas fasādes skulptūrās ), mākslas vēsturniece Vita Banga (Biržas ēkas vēsture), kā arī Ārzemju mākslas muzeja konkrēto kolekciju glabātāji – Ksenija Rudzīte (glezniecība), Jeļena Viktorova (Austrumu māksla), Baiba Uburģe (dekoratīvi lietišķā māksla ) un Alma Ziemele (sudraba kolekcija un tēlniecība).Albums ir interesants ar savu bagāto foto un faktu materiālu, kas atspoguļotu vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem celtnieku, restauratoru un mākslas speciālistu veikumiem attiecībā pret Latvijas kultūras pieminekļiem un muzeju modernizāciju.
 Cena 35.99 Eur  pirkt