Joomla!Ķemeru nacionālā parka putni/Birds of Ķemeri National Park

Norises Latvijas putnu faunā vairāk nekā 100 gadu garumā. Šī grāmata bija iecerēta kā vienas nozīmīgas aizsargājamas teritorijas putnu faunas stāvokļa apkopojums, taču darba gaitā tā izvērtās daudz plašāka gan telpā, gan laikā un aptver daudz vairāk nekā tikai Ķemeru nacionālā dabas parka putnu faunas izmaiņu analīzi. Daudzējādi šai grāmatai nav analoga Latvijas līdzšinējā literatūrā par faunas vēsturi. Grāmatā aplūkotas 255 putnu sugas.  
 Cena 23.78 Eur  pirkt