Grāmatnīca JumavaLatvijas basketbola valstsvienības: 90 spēles 90 gados

"Latvijas basketbola ikdienas mozaīku 90 gados veidojušu simtiem tūkstoši aizraujošu fragmentu:

... profesionālo zvaigžņu noslīpētā meistarība un iesācēju aizrautība;

... jaunatnes līgas dalībnieku pirmie soļi un veterānu rutīna;

... treneru profesionalitāte un tiesnešu prasme turēt spēli notikumu rāmjos;

... līdzjutēju emocijas un žurnālistu konstruktīvi kritiskais skats;

... rīkotāju izveicība un atbalstītāju dāsnums.

 Cena 22.95 Eur  pirkt

Līga Blaua "Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem"

Iemīļotās autores Līgas Blauas grāmata “Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem” — stāsts par izcilu personību un dzimtu, kas iedvesmo.

Līga Blaua par Jāni Stradiņu: “Vērtības, kuras no savas dzimtas iepriekšējām paaudzēm mantojis akadēmiķis Jānis Stradiņš, nav manta un nauda. Tām ir cits svars, un tās nevar zaudēt. Tās neskar ne laiks, ne rūsa. Tām ir dvēseles un sirds atmiņa, un tās ir stiprais pamats, uz kura Jānis Stradiņš veidojis savu mūža gājumu. Šajā grāmatā — atceres un apceres, stāvot astoņdesmit gadu dzīves kalnā. Par aizgājušiem laikiem, kuros malti Stradiņu dzimtas likteņi, un savu mūžu laikmeta dzirnakmeņos.

Laikmetu un Jāņa Stradiņa mūžu šajā grāmatā esmu mēģinājusi veidot no mūsu sarunām viņa Valdemāra ielas dzīvoklī... Esmu krājusi notikumus, faktus un emocijas, kas viena cilvēka mūžu vedis cauri dramatisma pilnam laikmetam.”

Meklējiet labākajos grāmatu veikalos Latvijā!

 
 Cena 23.78 Eur  pirkt

Agris Liepiņš "Zīmju sargs"

Vēstures vērtība ir tās mijiedarbība ar tagadni, jo zināšanas un pieredze veido personības - mūsu līdzcilvēkus.

Romānā vēstīts par slavenā Lielvārdes jostu audēja Arveda Paegles likteni sarežģītajā divdesmitajā gadsimtā. Viņš ar spītu stājas pretī kara un izsūtījuma šausmām - "es dzīvošu". Dzīves sparu un spēku Arveds rod senajās latviešu zīmēs, ko, atgriezies no Gulaga, ieauž savās Lielvārdes jostās.

 

 
 Cena 7.69 Eur  pirkt

Andžils Remess "Reiz Liepājā..."

2004. gadā klajā nāca "Vāgūzis". Grāmatā Uldis Briedis vēstīja par savu mitekli, kurā pulcējās septiņdesmito un astoņdesmito gadu Liepājas bohēmieši.

Andžils Remess, kādreiz ļoti populārās saietuves hronists, krājumā "Reiz Liepājā..." gan atskatās, gan turpina, atmiņepizodēs atstāstīdams par smieklīgumiem ne tikai "Vāgūzī", bet arī par kuriozitātēm pilsētā, kuras atbalsojās "Vāgūzī".

Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs,

Rīgas Latviešu biedrības Omulības klubiņa vadoņi

 
 Cena 7.69 Eur  pirkt

Sniegpārsliņas stāsts

"Katra šajā grāmatā aplūkojamā sniegpārsliņa savu unikālo ceļojumu uz Zemi ir sākusi laikā, kad pie mums valda ziema. Un patiesi - katra no tām ir neatkārtojama. Divu vienādu sniegpārsliņu nav. Diemžēl ikdienas steigā mēs nepalūkojamies sev zem kājām un neaizdomājamies par to, cik varena ir sniega pasaule...

Es cenšos iemūžināt pēc iespējas dažādākas sniegpārsliņu formas, lai arī citiem cilvēkiem būtu iespēja apjaust to apbrīnojami daudzveidīgās izpausmes.

Fotografējot jārīkojas ātri - tikai daži desmiti sekunžu, lai noregulētu asumu, iekomponētu kadru un izgaismotu, pirms ledus kristāls ir izkusis... un zudis uz mūžiem."

(Fotogrāfiju autors: Ivo Dinsbergs)

 Cena 4.81 Eur  pirkt

Vilis Plūdonis "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas"

Viļa Plūdoņa stāstā "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas" atklājas maza bērna skatījums uz apkārtējo pasauli. Zēna acis vēro savus vecākus, ciema iedzīvotājus, novēro viņu paražas un māņticīgās bailes. Par visiem mīļāks Andulim ir laipnais, drosmīgais un atsaucīgais kalējs Klāvs, kurš zēnu gan pamāca, gan kopā blēņojas un biedē citus. Šo šausmu darbu ietekmē Anduļa nekontrolējamā fantāzija ik dienu piespiež zēnu bēgt no iedomu tēliem, slēpties no draudīgiem uzbrucējiem...

Grāmata „Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas” ir aizkustinošs stāsts, kas ne tikai iepazīstinās lasītājus ar Anduļa pirmajām atmiņām, bet rosinās arī pašus atminēties bērnības dienu vieglumu un skaistumu.

 
 Cena 6.40 Eur  pirkt

Ilona Bērziņa "Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts."

Apgāds “Jumava” izdod Ilonas Bērziņas grāmatu “Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts.”

Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga min: “Emīls Dēliņš ir cilvēks, kuru Latvijas vēsture savās lappusēs ierakstīs kā dziļu un patiesu savas valsts interešu aizstāvi, latviskā gara stiprinātāju un enerģisku sabiedrisko darbinieku”. Grāmatā spilgti atainotas tā laikmeta politikas aizkulises un tas, kā, esot ārpus Latvijas, cilvēks spēj nezaudēt patriotismu pret savu dzimteni, bet tikai stiprināt to – tas viss ir atklāts grāmatā “Emīls Dēliņš. Patriots. Žurnālists. Diplomāts.”

LZA akadēmiķis Jānis Stradiņš par Emīlu Dēliņu teic: "Teicams žurnālists, spožs diplomāts, Latvijas ģenerālkonsuls Austrālijā un goda konsuls Jaunzēlandē, kurš mīlēja savu Dzimteni un paspēja ļoti daudz tās labā izdarīt. Viņa dibinātais un līdz 2000. gadam vadītais laikraksts "Austrālijas Latvietis" bija saikne starp Latviju un tālo Austrāliju, labā valodā rakstošs un draudzīgā noskaņā latviešu sabiedrību tuvinošs. Viņa aktīvā publicistiskā darbība, rakstot "Latvijas Vēstnesī", viņa grāmatas diplomāta un dzīves pieredzes apkopojumi ir vēstures mācību līdzeklis, kas spilgti raksturo mūzu laiku".

 

 
 Cena 7.79 Eur  pirkt

Ginta Gerharde-Upeniece "50 Latvijas glezniecības meistardarbi"

Apgāds "Jumava" aicina iepazīt neizmērojamo mākslas pasauli!

Grāmata "50 Latvijas glezniecības meistardarbi" ir veidota uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma bāzes un nosacīti rāda Latvijas glezniecības ainu 20. gadsimta griezumā. Atlasītie piecdesmit mākslas darbi it kā izgaismo atsevišķus autorus un viņu darbus. Tas nav pilnīgs un objektīvs visa perioda atspoguļojums, bet gan viens neliels mēģinājums parādīt to māksliniecisko daudzveidību, domāšanas plašo spektru, individuālās brīvības robežas, kas skatāmas Latvijas mākslas kopainā.

Grāmatā atrodamos meistardarbus radījuši tādi mākslinieki, kā - Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Johans Valters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Grosvalds, Ģederts Eliass, Romans Suta, Niklāvs Strunke, Kārlis Padegs, Jānis Tīdemanis, Džemma Skulme, Jānis Osis, Edgars Iltners, Rūdolfs Pinnis, Biruta Baumane, Imants Lancmanis, Edvards Grūbe, Leonīds Mauriņš, Līvija Endzelīna, Maija Nora Tabaka, Jānis Pauļuks, Lidija Auza, Vilis Ozols, Indulis Zariņš, Imants Vecozols, Miervaldis Polis, Leonīds Āriņš, Boriss Bērziņš, Bruno Vasiļevskis, Raimonds Staprāns, Laris Strunke.

 Cena 17.38 Eur  pirkt

"Latvijas leģendas"

Latvijas Republikas dzimšanas dienas gaidās apgāds “Jumava” izdod jau trešo grāmatu “Latvijas leģendas” par izcilām personībām un notikumiem, kas veidojuši Latviju lielāku.

Autoru kolektīvs ir bagātīgs – to veido Ilona Bērziņa, Andris Buiķis, Kārlis Būmeistars, Kristīne Čakste, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Armands Melnaksnis, Anna Rancāne, Pāvils Raudonis, Andžils Remess, Laimdota Sēle, Mudīte Šneidere, Pēteris Trapencieris, Māra Upmane-Holšteine un Viks.

Grāmata “Latvijas leģendas III” pauž iedvesmas bagātus dzīvesstāstus par tādiem tautas varoņiem kā Bīskaps Alberts, Žanis Lipke, Hercs Franks, Emīlija Benjamiņa, Ita Kozakeviča, Pauls Valdens, Imants Ziedonis, Mārtiņš Freimanis.

 Cena 9.14 Eur  pirkt

Baiba Šāberte "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs"

Latvijas Kara muzeja direktora vientnieks Juris Ciganovs par Baibas Šābertes grāmatu "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs" izsaka:

"Vēsture ir zinātnes acis, ar kurām cilvēce, kas apveltīta ar prātu, skatās uz pasauli, pūlēdamās to izprast. Vēsture nemēdz būt balta vai melna, vēsture nav arī melni balta. Vēsture zaigojas varavīksnes krāsās. "Bez vērtējuma, bez sprieduma, bez gaismas un ēnas sadalījuma nav vēstures" - tā savulaik teicis izcilais vēsturnieks Roberts Vipers. 20. gadsimts atstājis mums smagu vēstures mantojumu: kari zem saviem un svešiem karogiem, okupācijas, izsūtīšanas, nodevības. Latvijas vēsture arī nav melnbalta vai tikai sarkana un brūna. Tā ir daudzkrāsaina. Lai zinātu Latvijas tagadni, ir jāzina mūsu vēsture visā tās krāsu spektrā, jākonstruē tā, nevairoties no varbūt nepatīkamām un maz zināmām tēmām. Katra vēsturiskā persona ir kā viens mozaīkas gabaliņš kopējā vitrāžā, aizmirstot to vai "saberžot", šī vitrāža nebūtu pilnīga. Vai šis mazais vēstures mozaīkas gabaliņš ir balts vai melns, par to lai spriež vēstures tiesa..."

 Cena 10.28 Eur  pirkt