Grāmatnīca JumavaNostāsti par trim mīlestībām

“Īsta mīlestība varot būt tikai viena. Bet ko lai dara cilvēks, kuram to mīlestību ir veselas trīs? Tad nav kur sprukt – atliek vienīgi uzrakstīt…

Ivars Ošiņš savā grāmatā savijis trīs savu mīlestību stāstus.

 Cena 1.82 Eur  pirkt

Mūžības skartie

Aleksandra Čaka radītie strēlnieku tēli izbriduši smagus un tālus ceļus, bet dzejnieks tos pacēlis leģendas augstumos, līdz simbola jēgai, kad vairs sīki nešķiro, kurš kurā pusē un par ko karojis. Varoņdarbs ir darbs pats par sevi.

 Cena 3.47 Eur  pirkt

Harijs Liepiņš

Leģendārā Dailes teātra aktiera Harija Liepiņa dzīvesstāsts Mudītes Šneideres atspoguļojumā.

 Cena 18.29 Eur  pirkt

Geschichte Lettlands 20. Jahrhundert

Latvijas vēsture 20. gadsimts vācu valodā.

 Cena 34.74 Eur  pirkt

Saglabāt Sudrabā

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva publikāciju sērijas "Saglabāt sudrabā" trešajā sējumā apkopoti tajā glabājamie unikālie kino kadri par Latviju laikā no 1955.līdz 1964.gadam.

 Cena 1.29 Eur  pirkt

Zigfrīds Meierovics

Šīs grāmatas uzdevums ir pēc iespējas plašāk un vispusīgāk parādīt Z.Meierovica darbības šķautnes. Atvēlēto lappušu robežās tiks aplūkots arī viņa īsā mūža sākumposms un privātā dzīve.

 Cena 9.14 Eur  pirkt

Skats nākotnē atskatoties

Izdevumā ietverta trimdas laika rakstu izlase, sākot no 80. gadu sākuma, vairāk nekā piecdesmit publikāciju Latvijas periodikā līdz pat 2007. gadam, kā arī zinātniski raksti, kur skartas dziļākas pasaules notikumu kopsakarības.

 
 Cena 1.29 Eur  pirkt

Emīla nedarbi

"Tas notika nu jau tālajā 1985.gadā. Satikās Lennenbergas Emīls un Varis Brasla. Palaidņa puika, kādu reti dabū redzēt. Un solīdais kungs no vaiga, kā jau nopietnam kinorežisoram piedien.

 Cena 2.74 Eur  pirkt

Cilvēki laivās

"Cilvēki laivās" (1987) ir viens no Bela spožākajiem darbiem. Mazā kuršu tautiņa, kuras ziedu laiki (12. gadsimtā šī jūrasbraucēju un karotāju tauta veiksmīgi konkurēja ar zviedru vikingiem) jau sen pagātnē, 19. gadsimta vidū gan vēl saglabājusi savu nacionālo identitāti, bet jau tuvu iznīcībai. Romāns veidots kā divu pasauļu pretstatījums. No vienas puses, Prūsija, ko var uztvert kā absolūtās sakārtotības un arī sastinguma simbolu, no otras – "cilvēki laivās", t. i., kuršu zvejnieki, kuru mūža lielākā daļa aizrit uz ūdens.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Dita iziet dzīvē

Cilvēka zināšanu daudzums, salīdzinot ar sentēviem, simtkāršojies. Ja cilvēces vēsturi pielīdzinātu diennaktij, tad viss, ko mēs tagad zinām, radies ceturksni pirms pusnakts. Bet cilvēka daba nav guvusi nevienu jaunu īpašību, nav arī zaudējusi. Šajā ziņā mūsu mantojums ir mūžīgs un nemainīgs.

Tas nozīmē, ka tas, ko kāds piedzīvo un tad pārdzīvo, var notikt, ir noticis un notiks ar jebkuru no mums. Mainās vienīgi dažas morāles normas, cilvēka daba - ne. Klasiskajā laikā galvenā vērtība, gods un morāle bija uzvarēt, pārspēt viltībā. Tad nāca viens, sludinādams un nesdams žēlsirdību. Mēs - cenšamies. Mēs zinām, kā vajag, cīnāmies un krītam atpakaļ savā nevarēšanā.

 Cena 5.49 Eur  pirkt