Grāmatnīca JumavaTās dullās Paulīnes dēļ

1996. gadā kino foruma "Arsenāls" pulcinātie eksperti Vijas Beinertes režijas diplomdarbu "Tās dullās Paulīnes dēļ" atzinuši par vienu no 25 visu laiku labākajām latviešu filmām.

1979. gads. Rīgas kinostudijā ienāca jauna, talantīga, gudra un daiļa Maskavā diplomēta kinorežisore.

- Vai princeses Diānas radiniece? - es jautāju.

- Nē, draudzene, kopā ābolus Paradīzes dārzā fenderējām.

 Cena 2.74 Eur  pirkt

In the Name of Freedom

President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga. A Biography by Ausma Cimdiņa. Translator Kārlis Streips. Designers Egīls Pārups, Juris Petraškevičs. "Vaira Vīķe-Freiberga is a President of whom any superpower could be proud." (Jacques Chirac, President of France) "Many believe, I think correctly, that the Latvian President (Vaira Vīķe-Freiberga) has emerged as a moral and political successor to former Czech President Vaclav Havel."

 Cena 3.66 Eur  pirkt

Nacionālisms un brīvība

Grāmatā tiek apskatīts nacionālisma jēdziens, nacionālisms saistībā ar latviešu tautas vēsturi un valodu, tautas saistība ar kultūru un ētiku, tautas pašapziņa un pašcieņa, latviešu patriotisms un garīgās vērtības, kas jāīsteno politikā.

 Cena 1.82 Eur  pirkt

Ģenerālis Jānis Balodis

Slavenākais latviešu karavadonis, pirmais ģenerālis nacionālajā Latvijas armijā Jānis Balodis nav viennozīmīgi vērtējama personība. Viņš bija sarežģīts cilvēks, izteikti dažādi viedokļi, reizēm pat pilnīgi pretēji.

 Cena 2.74 Eur  pirkt

Mazirbe - mazs ciems Jūrmalā

“Vai jūs zināt, kas ir Maģiere vai Kārlis Stalte? Laikam ne. Bet par Mazirbi gan būsit dzirdējuši un ziņģi par veco Taizelu dziedājuši ne reizi vien. Maģiere tā pati Mazirbe vien ir - tā 18. un 19.gadsimtā sauca šo ciemu.

 Cena 7.31 Eur  pirkt

Teātra režija Baltijā

Šī grāmata, ko rakstījuši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teātra zinātnieki un kritiķi, veltīta Baltijas režijai 20.gadsimta otrajā pusē. Rakstos analizēti teātra procesi un izcilākās personības Latvijas, Lietuvas un Igaunijas režijā, kā arī aktiermākslā, scenogrāfijā, dramaturģijā, teātra mūzikā sākot ar Otrā pasaules kara beigām un ietiecoties 2005.gadā.
 Atsevišķi portreti veltīti režisoriem Rozam Miltinim, Jonam Vaitkum, Eimuntam Nekrušum, Oskaram Koršunovam, Kārelam Irdam, Voldemaram
 Cena 12.80 Eur  pirkt

Limuzīns Jāņu nakts krāsā

“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” – latviešu kinematogrāfa zelta fonda vienība – tautiska, vitāla, gudra humora šedevrs. Šķietama komēdija ar mistiskās Jāņunakts priekšdarbiem, meņģēšanos, kurā smeldze par strauji plūstošo laiku mijas ar jestras un pikantas ģimenes “ziepjoperas” situācijām, apliecinot mūsu tautas ugunīgo, pamatīgo temperamentu un knītlīgo dzīvesgudrību – kas mīlējas, tas ķīvējas.

 Cena 2.74 Eur  pirkt

Dita

Mudīte Šneidere pieder paaudzei, kura dzimusi neatkarīgajā Latvijā, bet augusi un skolojusies jau padomju republikā. Salīdzinājumi rodas neviļus, bet ir neizbēgami. M.Šneidere raugās uz bērnību un pusaudža gadiem ar dzīves pieredzē ārdētu skatu.

 Cena 4.58 Eur  pirkt

Lībiešu folklora

Grāmatā "Lībiešu folklora" pirmo reizi latviešu valodā ir publicētas 19.-20.gs. savāktās interesantākās un savdabīgākās lībiešu pasakas, teikas, nostāsti, tradīcijas, ticējumi, gadskārtu ieražas, sakāmvārdi, mīklas un tautasdziesmas, un daļa no šiem tekstiem ir arī lībiešu valodā. Papildinot folkloras materiālu, sastādītāja Valda Marija Šuvcāne grāmatā sniedz ieskatu par lībiešu folkloru, tās vācējiem un teicējiem. Lībiete Valda Marija Šuvcāne (dz. Blūma, 1923) ir dzimusi Lielirbē.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Liela formāta grāmata ar daudz fotogrāfijām.

 Cena 12.80 Eur  pirkt
Page 10 of 10