Joomla!Arnolds Auziņš "Dzīvās atbalsis"

Arnolda Auziņa atmiņu grāmata ir labsirdīga humora pilns stāstu krājums par tiem, kas veidoja un arvien veido Latvijas radošās indrustijas pamatus. Tādas izcilas personības kā Ojārs Grinbergs, Arvīds Žilinskis, Ārija Elksne, Harijs Heislers, Arvīds Grigulis, Kārlis Pamše u. c. Dzīvo un darbojas autora atmiņās, viņi ir reizē lieliski publikas priekšā un asprātīgi sarunbiedri, katrs ar savu likteni un niķiem, bet vienoti radošā talanta spēkā ― mūsu iemīļotie mākslinieki.
 Cena 5.50 Eur  pirkt

"Latviešu tautas parunas un sakāmvārdi"

Latviešu tautas gudrības visprecīzāk ir ietvertas parunās un sakāmvārdos ― mazajos, kodolīgajos domugraudos, kuru vidū ir ikvienai dzīves situācijai derīgs padoms un palīdzība. Pat ja ļoti kategoriskas, šīs tēlainās tautiskās izteikas paliks prātā kā ētiskas uzvedības kods un dažreiz liks arī sirsnīgi pasmaidīt.
 Cena 5.49 Eur  pirkt

"Rīgas izredzētais - Eižens Finks"

Daudzi zina Eiženu Finku kā Rīgas gaišreģi, taču viņš ir bijis arī īpatnējs fotogrāfs. Šo profesiju Eižens apgūst jau pusaudža gados – pie Valmieras meistara Jāņa Sarkangalvja. 1909. gadā Finks sāk pelnīt iztiku ar fotogrāfiju Rīgā, lai gan bieži vien spiests mainīt darbnīcas. Lai kur viņš nonāktu, visur ir atstājis paliekošu iespaidu – piemēram, strādādams Maskavas ielā, viņš iemanto iesauku “Maskavas foršstates karalis”. Lai arī Finka atstāto darbu nav daudz, viņa uzņemtie portreti ir gana interesanti ar uzņemšanas stilu, pieklusināto gaismu un maigu portreta zīmējumu.   Maira Dudareva, Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja       Eižens Finks ir katra Latvijas iedzīvotāja saprātīgākā un gaišredzīgākā daļa. Cilvēks, kurš iemiesoja un iemieso “šeit un tagad” principu. Kas par to, ka fiziski Eižens Finks dzīvoja 20. gadsimtā (1885-1958)!? Šim gaišreģim nepieder ne pagātne, ne nākotne — Eižens Finks patiesībā dzīvo mūsdienu Latvijā! Tikai… Vai mēs ieklausāmies viņa vēstījumos, izdarām secinājumus un attiecīgi rīkojamies? Varbūt mēs distancējamies no savas gaišredzīgās zemapziņas, bet leģendārais Eižens Finks centās tieši pamodināt to. Izlasi šo grāmatu, un varbūt no tavas zemapziņas izlauzīsies kāds stars vai pat uzplauks zieds!   Terēza Laube, žurnāla “Zintnieks” galvenā redaktore
 Cena 11.01 Eur  pirkt

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gs. 2. sējums

“Viņa Majestātes valdība atzīst Baltijas valstu inkorporāciju PSRS de facto, jo šķiet, nav nekādu reālu iespēju kā atjaunot šo valstu neatkarību tuvākajā pārskatāmajā laikā. Nekas nemainīsies, ja mēs noliegsim šo vispārzināmo faktu. Bet mēs, tajā pašā laikā, neatzīstam šo valstu inkorporāciju PSRS de iure, vispirms, praktisku iemeslu dēļ, jo tādējādi tiktu atzītas Padomju Savienības īpašumtiesības uz Baltijas valstu aktīviem mūsu valstī. Mēs to nedarīsim tik ilgi līdz netiks panākta vienošanās ar PSRS par mūsu zaudējumu kompensāciju, kas radušies Baltijas valstu inkorporācijas rezultātā. Turklāt jāņem vērā, ka ievērojama daļa Lielbritānijas sabiedrības pretojas jebkurai Viņa Majestātes valdības ­rīcībai, kas šķistu kā solis Baltijas valstu inkorporācijas legalizēšanā.” No Lielbritānijas Ārlietu ministrijas Ziemeļu departamenta direktora Tomasa Brimelova 1947. gada 21. maijā sagatavotā analītiskā ziņojuma “Baltijas valstu statuss” Grāmatas “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” otrajā sējumā, kas hronoloģiski aptver laika posmu no 1940. gada vasaras līdz 1988. gadam, autori ir mēģinājuši iespējami objektīvi atspoguļot un izvērtēt Baltijas jautājuma izvirzīšanos starptautiskajā politikā. Īpaši liela vērība ir veltīta šā jautājuma evolūcijai atkarībā no politiskās konjunktūras Jaltas kārtības ietvaros. Sējumā ir plaši iztirzātas arī Latvijas diplomātu aktivitātes Otrā pasaules kara un pēckara gados, jo Latvijas diplomātiskais dienests pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā bija vienīgais likumīgais Latvijas valsts varas pārstāvis un vienīgais valstiskuma leģitīms nesējs pasaulē. Padomju Savienības īstenotie centieni izbeigt Latvijas Republikas ārpolitisko darbību būtiski samazināja pārstāvniecību tīklu ārzemēs, tomēr nespēja pilnībā pārtraukt diplomātu darbību. 
 Cena 27.52 Eur  pirkt

"Brīvās Latvijas prezidenti"

Latvijā par mūsu valstsvīriem ir ierasts rakstīt divu veidu grāmatas. Pirmās ir klaji apoloģētiskas, brīžiem pat šķebinoši salkanas kā saharīns. To nolūks ir parādīt, ka attiecīgā varoņa sirds, Annas Brigaderes vārdiem runājot, ir bijusi “kā dimanta oliņa, bez neviena melnumiņa”. Otrās ir vulgāri “atmaskojošās”. Tajās autori ir ar sakostiem zobiem centušies aizmirst visu labo, saprātīgo un patriotisko, ko jebkad ir darījuši viņu varoņi. Krājums “Brīvās Latvijas prezidenti” neiet pa šīm iestaigātajām takām. Tieši tādēļ tas ir labi lasāms un interesants. Šeit autori cenšas parādīt Latvijas valsts galvas kā dzīvus cilvēkus, kuri ir dzīvojuši un darbojušies mūsu vidū. Grāmata veiksmīgi apvieno daiļliteratūras un historiogrāfijas elementus. No vienas puses, tajā ir atrodams korekts prezidentu biogrāfisko faktu izklāsts; no otras ― tas ir arī labi lasāms, stāstošs teksts, kurš ir tapis zem meistarīgu literātu spalvas. Rezultāts ir baudāms ― tas sakāms arī par dzejoļiem, kas atlasīti ar gaumi un zināšanu. Turklāt autori, stāstot par Valsts prezidentiem, neuzbāžas ar saviem secinājumiem, bet gan ļauj lasītājam tos izdarīt pašam. Ivars Ījabs, politologs, LU asociētais profesors
 Cena 12.38 Eur  pirkt

Erna Māliņa "Manas bērnu dienu atmiņas"

20. gs. I puse, sevišķi 30. gadi Latvijā bija lauku saimniecību uzplaukuma laiks. Ernas Māliņas mērķis, rakstot grāmatu, bija atstāt gara mantojumu, kas  rosinātu mīlēt dabu, cienīt  lauku ļaudis un viņu darba tikumu. Viņas dzīves uztvere bija veidojusies lauku sētā, dzīvojot vecāku mājās Aiviekstes pagasta “Apšu salā”. Ar bērna acīm viņa priecājās par dzimtenes dabu un lauku darbu skaistumu, lauku ļaužu strādīgumu ― latviešu tautai nemainīgām vērtībām. Viņas individuālais pasaules redzējums liek paskatīties citādi, liekot vienkāršus lauku darbus, sadzīves priekšmetus un darba rīkus padarīt par vērtībām, apskaidrot garu, iemīlēt savu zemi. Lai arī kā mainījās valsts varas, gāja pāri kari, lauku ļaudis vienmēr ir turpinājuši strādāt lauku darbus, cīnoties ar grūtībām, lai izdzīvotu. Ikviens, kas izlasīs šo grāmatu, varēs izbaudīt agrāko laiku elpu, uz brīdi ieskatīties pagājušā gadsimta  lauku ikdienā. Varēs iepazīties ar dzīves vidi, simtiem sīkumu, priekšmetu un lauku darba rīku aprakstu. Erna Māliņa  vienmēr sacīja: “Mana tēvu zeme  ir visskaistākā.” Tāpēc gribas sacīt tautasdziesmas vārdiem, kas viņai bija ļoti mīļi: Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu, Smildziņa ziedēja sudraba ziediņiem. Antra Siliņa, Ernas Māliņas meita
 Cena 9.63 Eur  pirkt

Uldis Grava "Tālumā, bet ne svešumā"

1991. gada dramatiskajās janvāra barikāžu dienās, kad ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes ārkārtējām pilnvarām atrados ASV, Ulda Gravas māja Ņujorkā uz īsu brīdi kļuva arī par manām mājām un viņa kuplā, sirsnīgā ģimene gandrīz par manis paša ģimeni. Ne pirmo un ne pēdējo reizi latvju Trešās atmodas laikā un ne tik man vien. Esmu pārliecināts, ka bez trimdinieku neatlaidīgu uzturētās latviskās pašapziņas, bez viņu dzīves pieredzes demokrātiskā sabiedrībā, bez viņu nesavtīgā garīgā, intelektuālā, politiskā, tāpat kā materiālā atbalsta, mums, okupētās Latvijas latviešiem, diezin vai sekmētos tik veiksmīgi atgūt valsti un tik strauji atgriezties “dzimtajā Eiropā” kā tas notika pagājušā gadsimta nogalē. Uldis Grava noteikti ir viens no redzamākajiem, darbīgākajiem, ietekmīgākajiem trimdas un nu jau arīdzan laimīgi apvienotās latvju ģimenes pārstāvjiem. No viņa dzīvesstāsta, manuprāt, vērts pārmantot apbrīnojamo optimismu, apskaužamo humora izjūtu un attapību, latvisko spītību un, protams, ciešu, uzticīgu pieķeršanos mūsu vienīgajai, mūsu kopīgajai tēvzemei.   Dainis Īvāns, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs (1988.−1990.), LR AP priekšsēdētāja pirmais vietnieks (1990.−1992.)
 Cena 13.76 Eur  pirkt

Gunāra Priedes dzīve un darbi (1977-1986)

Šis sējums apkopo laika periodu no 1977. līdz 1986. gadam. Gunāra Priedes dzīvē tas ir Rakstnieku savienības laiks. Tā pilnīgi noteikti nav vēl tā Rakstnieku savienība, kas bija trešās atmodas avangardā, veidoja tās intelektuālo un garīgo kodolu, un tomēr ― Gunāra Priedes vadītā Rakstnieku savienība veido augsni 80. gadu vidus un beigu notikumiem. Man nav izdevies precīzi atklāt, tieši kurā dienā Gunāra Priedes un Rakstnieku savienības aktīvāko biedru pārliecība par to, kādai jābūt rakstnieku lomai un uzdevumiem, kļūst atšķirīga un noved pie Gunāra Priedes atstādināšanas no amata, par kādu, saucot lietas īstajos vārdos, jāuzskata Imanta Ziedoņa un Regīnas Ezeras aicinājums uzrakstīt atlūgumu un pensionēties 1984. gada decembrī, kad Priedem ir 56 gadi! Gunāra Priedes pienākumus uzņemas viņa “nemīlulis” ― dzejnieks Jānis Peters. Tā kā Gunārs Priede vēl dzīves laikā izlēma publiskot 1984. gada dienasgrāmatu, kurā ir Peteram neglaimojoši vārdi, tad šīs antipātijas ir noteiktas un neslēptas. Un tomēr ― nav ļaunuma bez labuma. Astoņdesmito gadu vidū top divas no vislabākajām Gunāra Priedes lugām ― “Centrifūga”, kas pirmoreiz atspoguļo kara beigu notikumus Kurzemes katlā, pārbaudot katra cilvēcības mērogu ekstrēmos apstākļos, un “Sniegotie kalni”, kurā atklāta totalitāras ideoloģijas struktūra un tās iedarbības mehānisms. Jau atkal — uz katru no mums, kam sava vienīgā dzīve būs jānodzīvo sistēmā. Drīz pēc tam sistēma sabruka. Dr. art. Ieva Struka
 Cena 23.39 Eur  pirkt

Gina Viegliņa-Valliete "Atradene un eņģelis"

Beta ir bārene, kuras vecākus noslepkavoja nezināmi ļaundari, meitenei vēl mazai esot. Mīlestības apvīta bērnība Betai ir palikusi sveša pasaule, tikpat sveša kā mātes glāsts. Viņu audzina pamāte — rupja, neizglītota sieviete. Meitene mīlestību meklē pie svešiniekiem, un daži to neliedz gan bērnunamos, gan internātskolā. Sveši cilvēki pamazām iedēsta mazās meitenes sirdī jaunu puķi, kas lēnām izaug, uzplaukst un pārvēršas bijībā pret skaisto. Taču ir vēl kāds, kas vienmēr ir kopā ar Betu ― viņas Sargeņģelis. Tas ir viņš, kas glābj meiteni dzīves vistumšākajā nestundā... Sargeņģelis nosargā savu Betu, un viņa atgriežas dzīvē, šoreiz daudz stiprāka dvēselē un garā. — Dievs, Kungs, palīdzi! — Eņģelis iebrēcās un iekrita pasaulē, kurā valdīja tumsa. Izpletis spārnus, viņš lidinājās virs baltā klajuma, virs egļu galotnēm un meklēja savu Cilvēku. Mazo bērnu. — Garā stipram, mīlošam un vajadzīgam, — viņš nebeidza atkārtot Dieva teikto un skatījās tālumā, kur pletās balti apsnidzis mežs.
 Cena 9.63 Eur  pirkt

Pasakas „Trīs vēja mezgli”

Kapteinis nu atraisa pirmo mezglu, un, lūk, saceļas tāds ceļa vējš, ka kuģis zibens ātrumā šaujas pa jūru projām. Jau otrā rītā princis ierauga savas līgavas pili un vēl laikā nokāpj krastā. Līgava vēl nav aizgājusi pie cita. Ķēniņdēls apprec princesi un paliek tur par valdnieku. Mūsu kapteinis brauc atpakaļ uz sa­vu nopelnīto valsti. Brauc un domā: — Kam man tādas valsts vajaga, lai viņu ņem, kas grib — kas man nekait manā kuģī; bet apskatīties gan apskatīšos, kā viņi tur dzīvo. Kapteinis atbrauc pie vecā ķēniņa un saka: — Tavu dēlu es laikā aizvedu, bet vi­ņa piesolīto valsti negribu, jo tik jauka dzīve nav nevienam ķēniņam kā man uz kuģa. Bet vecais ķēniņš negrib kapteini laist projām...     Pasaku krājums "Trīs vēja mezgli" ir latviešu un cittautu garamantu apkopojums, kura gan liels, gan mazs atradīs sev tuvu varoni un motīvu. Pasakas par dzīvniekiem būs interesantas bērniem, bet sadzīves pasakas šķitīs noderīgas un gudras arī vecākiem. Spilgtākās pasakas rotā latviešu vecmeistara Riharda Zariņa ilustrācijas.
 Cena 6.16 Eur  pirkt