Joomla!Juris Zaķis "Profesors ar novirzēm"

“Zinātni un mākslu nelej gatavā veidnē” ― raksta 16. gs. franču filozofs Mišels de Monteņs, un akadēmiķa profesora Jura Zaķa garadarbs “Profesors ar novirzēm” ir tā apliecinājums. Šī grāmata ir profesora prāta dzīves spogulis, krāšņas un aizraujošas dzīves kaleidoskops, radošas personības tapšanas un reizē laikmeta biogrāfija. Brīvdomīgs akadēmiska kaluma postsovjets (un tur jau tas smeķis!) ar Dzelzs priekškara laikmetam neraksturīgi plašu dzīves topogrāfiju un domāšanas lauku. Manā apziņā cietvielu fiziķis, profesors Juris Zaķis ir un paliek Latvijas Universitātes rektors (1987–2000), kuram bijusi lemta misija vadīt Alma Mater cauri padomju ideoloģiskās sistēmas sabrukuma, gadu simteņu un jaunās tūkstošgades laikmetu griežiem. Ausma Cimdiņa, LU profesore
 Cena 18.49 Eur  pirkt

Andris Staģis "Latvijas vieglatlētikas vēsture"

2017. gadā vieglatlētika Latvijā svinēs 120 gadu jubileju. Šajā laikā simti un tūkstoši “Sporta karalienes” draugu devuši milzīgu ieguldījumu, lai karalienes pils arī Latvijā būtu stalta un panākumi spoži. Katrā laikposmā bijuši savi varoņi, kuru sasniegtās virsotnes vēl joprojām stāv pāri visam. Ne tikai olimpiskie čempioni un pasaules rekordisti ― Inese Jaunzeme vai Jānis Lūsis, Jānis Daliņš vai Māris Bružiks ―, bet arī desmiti un simti mūsu vieglatlētu godam nesuši Latvijas vārdu sporta pasaulē. Par viņiem tad arī ir šī vēsturiskā hronika.
 Cena 15.41 Eur  pirkt

Baiba Mietule "Kad sirdis atvērtas atmiņām"

Lauku mājas latvietim nozīmē daudz. Diemžēl laika gaitā mainās pasaules uztvere, pasaulīgas tendences un pārmaiņu vēji nebūtībā aizmēž unikālās vērtības un līdz nepazīšanai pārvērš arī Latvijas lauku ainavu. Laiku neviens nespēj ne apturēt, ne atpakaļ pagriezt, toties varam saglabāt vēsturisko vērtību liecības, cilvēku likteņstāstus ― itin visu, lai radītu avotu, no kura nākamajām paaudzēm pasmelties zināšanas par savām mājām, pagastu un novadu, savas dzimtas un tautas vēsturi. Paldies entuziastiem un lokālpatriotiem ― to vidū ir arī ķeipeniete Baiba Mietule ―, kuri cieņā un godā tur latviskās vērtības! Artūrs Mangulis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 Cena 12.33 Eur  pirkt

Jānis Jaunsudrabiņš "Nāves deja"

Romāna centrā ― pieticīgs atslēdznieks Vilis Vītols, kurš Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās nonācis Baku pilsētā pie Melnās jūras. Tur vīrietis meklē savu aizbēgušo mīlestību, taču piedzīvo ne tikai vilšanos, bet arī badu, slimības un ielu kaujas. “Nāves deja” nav skanīgs romāna nosaukums vien, bet arī apzīmējums tam, kā liktenis rīkojas ar nevainīgu cilvēku dzīvību, atsviežot viņus svešumā un liekot pamazām zaudēt cilvēcību. Šajā likteņa spēlē iesaistīts ir Vilis Vītols, kurš, pamazām ieslīgstot personības krīzē, zaudē karā, kas ir daudz fatālāks par dižvaru sākto, ― tas ir karš pašam ar sevi. Jāņa Jaunsudrabiņa ekspresīvākais romāns “Nāves deja” ir tapis, arī pašam rakstniekam esot bēgļu gaitās Kaukāzā 1924. gadā.
 Cena 5.78 Eur  pirkt

Nikolajs Kūns "Sengrieķu mīti un varoņteikas"

Krievu vēsturnieka Nikolaja Kūna apkopoto sengrieķu mītu un varoņteiku izlase teiksmaini un kodolīgi satur visu svarīgāko, kas mūsdienu cilvēkam būtu jāzina par seno grieķu dievu attiecībām, radniecības pakāpēm un varoņu darbiem un nedarbiem. Te varēs sastapt Zevu un viņa daudzās sievas un pēctečus, kā arī Hēraklu un argonautus.  ​ Bieži vien nonākot dramatiskās situācijās, šo mītu tēli atgādina kādas mūsdienīgas "ziepju operas" vai tuvāko kaimiņu konfliktus, tādējādi apliecinot, ka šajā pasaulē vairs nav nekā pārsteidzoša un nepieredzēta. ​ Meklējiet rakstos!
 Cena 5.50 Eur  pirkt

Māra Ošuroka "Iepazīsti astroloģiju!"

Māra Ošuroka ― sertificēta astroloģe, Latvijas Astrologu asociācijas dibinātāja (2000. gads) un valdes priekšsēdētāja (kopš 2011. gada), kā arī salona “Horoskopu pasaule” (kopš 1999. gada) īpašniece, vadītāja un lektore. Grāmatā “Iepazīsti astroloģiju!” autore un Latvijā zināma astroloģe Māra Ošuroka iepazīsitna lasītājus ar plašu tēmu loku. Grāmatā lasiet par: astroloģijas vēsturi, astroloģijas pielietojumu sadzīvē, astroloģijas skolām, astroloģijas sistēmām, astroloģiskām programmām, astroloģijas sasitību ar astronomiju, horoskopiem, astroloģijas saistību ar citām ezoterikas jomām. Alberts Einšteins savulaik ir teicis: “Astroloģija ir zinātne, kas nes atklāsmi. Ar tās palīdzību es daudz ko esmu uzzinājis un daudz ko esmu tai parādā.”
 Cena 7.71 Eur  pirkt

Edvarts Virza "Straumēni"

Apgādā “Jumava” atkārtoti izdoti Edvarta Virzas “Straumēni”. Izdevumā ietvertas Oskara Norīša ilustrācijas, kā arī Diānas Jances priekšvārds. “Vai “Straumēni” ir vajadzīgi šodienas Latvijai? Bieži dzirdēts, ka grāmata ir novecojusi, tā Latvija vairs nepastāv... Ne Edvartam Virzam, ne “Straumēniem” nav atradusies vieta Latvijas kultūras kanonā. Tiesa, toreizējā latviešu sēta jau sen pazudusi pagātnē ― tā tas bija jau “Straumēnu” sacerēšanas laikā. To pašu var teikt par dainām, kurās apslēpto dzīves gudrību daudziem jāmācās no jauna. Neraugoties uz visām nievām, Edvarta Virzas “Straumēnos” paustās vērtības ir viens no lieliem stūrakmeņiem, uz kā turas mūsu šodienas dzīve arī tad, ja daudzi to neaptver. Edvarta Virzas “Rakstu” pirmajā sējumā Virzas māsasdēls, dzejnieks Vitauts Ļūdēns ir rakstījis: “Mēs kā vislielāko balvu dodam “Straumēniem” tautas nākotni. Un velti ap Latviju līdīs un lodās ar indes zobiņiem un zobiem modernie bermontieši.” Darba prieks, māju apziņa un godprātība apslēpta pamatos, uz kuriem būvēta Latvija. Latvietība ir Zemes un Debesu saskaņa.” Diāna Jance, Edvarta Virzas mazmazmeita
 Cena 12.11 Eur  pirkt

Elīna Gabrāne "Kompots"

2015. gada “Dzejas slama” uzvarētājas Elīnas Gabrānes miniatūru krājums “Kompots” ir patiesi uzrunājoša īsproza. Valodas tēlainība mijas ar brīžiem skarbu realitātes attēlojumu, un katrs mazais stāsts pamanās izteikt pārsteidzoši daudz. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veidojusi Madara Gabrāne. Man Tev ir lūgums. Neliec šo grāmatu plauktā pie pārējām, kur to aizmirsīsi pēc nedēļas! Glabā savā mīļākajā vietā istabā, zem gultas vai spilvena, lai tā mētājas vai stāv Tavā acu priekšā katru reizi, kad diena nav izdevusies! Vai tieši pretēji. Es būšu ar Tevi, un arī tās dienas atslēgas vārdi miniatūrās. Izgriez savu mīļāko miniatūru un glabā to makā, mēteļa kabatā, ielīmē savā dienasgrāmatā, blociņā, piespraud pie sienas vai, vai, vai ... (brīva vieta Tavai izdomai)! Es būšu tikai priecīga, kad paņemsi mani jau saņurcītu rokās un pārlasīsi jau neskaitāmo reizi. Ja Tu esi gatavs to darīt, tad es apsolu nekad Tevi neaizmirst.
 Cena 5.39 Eur  pirkt

Juris Lipsbergs "Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi"

Es domāju, ka šī grāmata noteikti paliks vēsturē, jo tas ir aizraujošs stāsts ne tikai par putniem un to pētīšanu, izcila dabas pētnieka dzīvi, bet arī par Latvijas vēsturi. Juris Lipsbergs manos pusaudža gados bija tas, kurš aizrāva ar savu nerimstošo enerģiju ― gan meklējot Latvijas dabā retu sugu ligzdas, kuras neviens vēl nav atradis, gan glābjot no nociršanas kādu veca meža nogabalu. Ne viens vien putnu pētnieks ir izmantojis viņa praktiskos padomus ― no nakšņošanas vietas iekārtošanas iepriekš neparedzētos apstākļos līdz mākslīgās ligzdas būvei ērglim vai ūpim. Šī grāmata dod iedvesmu baudīt dabu un meklēt tajā neparasto ― tepat Latvijā. Jānis Priednieks, LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors, Latvijas Ornitoloģijas biedrības prezidents Putnu pētnieku un arī citu dabas lietām pietuvinātu ļaužu aprindās Juri Lipsbergu kopš mūžlaikiem pelnīti dēvē par Ģenerāli. Šo goda nosaukumu Juris laikam jau iemantojis pateicoties šerpajam un ellīgi atsperīgajam raksturam, kas noteicis to, ka viss viņa veikums ornitoloģijā allaž ― vai ūpjiem mākslīgās ligzdas būvējot vai pie nejauki īgniem kormorānu mazuļiem šūpīgā laivelē kuģojot, un daudz kur citur ― bijis nopietnas aizrautības pilns. Tāds pamatīgs. Tāds patiesi “ģenerāls”. Un tādēļ, lai gan Ģenerāļa stāstus viņa paša “dzīvajā izpildījumā” nekas cits nevar pārspēt, esmu pārliecināts, ka arī grāmatas vāku rāmjos likti, šie piedzīvojumi spēs aizraut daudzus. Šis Ģenerāļa veikums ir unikāla liecība. Vietām dokumentāli atturīgs, vietām emocionāli tēlains, bet kopumā ― cauruncaur cilvēciski godīgs vēstījums, savdabīga piemiņas himna pamazām un diemžēl neizbēgami zudībā ejošajai, romantiskas patinas ieskautajai “veco laiku” lauka ornitoloģijai Latvijā. Himna putniem. Cilvēkiem. Laika ritumam. Didzis Pakalns, žurnāla MMD ("Medības. Makšķerēšana. Daba") galvenais redaktors
 Cena 13.76 Eur  pirkt

Voldemārs Hermanis "Zem LKP kupola. Ieskats Latvijas Komunistiskās partijas līkločos (1945-1991)

Nācijas pašizpratne ir cieši saistīta ar atbildības un rīcības limitiem gan indivīdu personiskajās dzīvēs, gan attieksmē pret Latvijas valsti. V. Hermaņa grāmata “Zem LKP kupola” padziļina sabiedrības atmiņu, jo iekļauj personu loku, kuru rokās bija vara un spēja ietekmēt procesus. Personiskās atmiņas vienmēr varam apšaubīt, bet tās tomēr ir svarīgas kolektīvās pašizpratnes instruments, kuras piedalās sarunā par vēsturi — kādi procesi iespaidoja Latvijas neatkarības atgūšanu un cik liela loma tajos ir cilvēku personiskajai attieksmei; arī no tā, kas nepateikts, bet, ko noprotam no šiem liecinājumiem. Dagmāra Beitnere-Le Galla, Dr. sc. soc. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Daļa no ekonomisko un politisko grožu turētājiem mūsdienu Latvijā izauga tieši no LPSR izpildvaras un LKP. No turienes izaugusi arī vēl pagaidām nosacīti brīvā valsts. Un ar ko gan precīzi Maskavas ierobežojumi atšķiras no Briseles ierobežojumiem? Kādas bija mūsu brīvības robežas toreiz un kādas tās ir tagad? Šķiet, beidzot būtu jārīko objektīva LKP un VDK vēstures tiesa/konference. Ar objektīvu apsūdzību, objektīvu aizstāvību un beigās būtu jāsniedz izsvērts spriedums. Šim procesam svarīgi ir tiešie liecinieki. Šādā nozīmē Voldemārs Hermanis ir paveicis rūpīgu darbu, apkopojis kaut nelielu daļu no šādām liecībām. Līdz objektīvai patiesībai un spriedumam vēl kāds ceļš ir ejams. Arnis Šablovskis, publicists, kultūrvēsturisku grāmatu sastādītājs
 Cena 12.38 Eur  pirkt