Joomla!Anšlavs Eglītis "Vai te var dabūt alu?"

Ironijas meistars Anšlavs Eglītis (1906–1993) romānā “Vai te var dabūt alu?” (1961) pēta kādu paradoksālu notikumu Eiropas vēsturē. Tiek tēlots laiks no 1945. līdz 1955. gadam, kad uz Baltiju bija nosūtīti vairāk nekā 40 angļu slepenā dienesta aģenti, kuru uzdevums bija organizēt graujošu darbību kopā ar vietējiem pretpadomju spēkiem. Latvijā iefiltrētie SIS (Secret Intelligence Service) aģenti dzīvoja vai nu līdzās partizāniem mežu bunkuros, vai arī kopā ar cilvēkiem, kas simpatizēja viņiem. Starp aģentiem bija daudz baltiešu, kuri atradās trimdā un cerēja uz savas dzimtenes neatkarību.  Romānā tēloto varoņu likteņi joprojām aktuāli, un tie sagatavo lasītājus dzīvei nemierīgajā 21. gadsimtā.  
 Cena 9.25 Eur  pirkt

Daina Kraukle "Latviskais rotājošais raksts"

Zīmes pastāv neatkarīgi no mums — kā debesis, zeme, zvaigznes, koki. Tās gadsimtiem ilgi ir cilvēku veidotas — kā mājas, ceļš, maize. Ar zīmju valodu — simboliem — vēlamies kādam kaut ko pateikt. Tā ir šifrēta valoda, un ir jābūt atslēgai, lai to saprastu. Daudzām grafiskām zīmēm senatnē bija simboliska jēga, dažiem rakstiem pat piedēvēja maģisku spēku. Zīmes lietoja arī, lai aizsargātu mājas un dzīvo radību no raganām, negantībām, uguns un pērkona. Vai tagad spējam nolasīt šo seno zīmju vēstījumu? Ko nozīmē Jumis, ugunskrusts, zalktis, Austras koks? Grāmatas autore, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja speciāliste Daina Kraukle, vēlas lasītāju rosināt pašam veidot savu viedokli par latviskajām rakstu zīmēm. Grāmatā iepazīsiet latviešu rakstu pamatelementus, kas ieraugāmi tautastērpos un cimdos, Lielvārdes jostā, senos māju un priekšmetu rotājumos, pat tautas deju rakstos. Lai šī grāmata rada interesi par mūsu tautas neizsmeļami bagāto kultūru.  
 Cena 3.86 Eur  pirkt

Роальд Добровенский "Райнис и его братья"

"Райнис и его братья" – роман русского писателя о латышском поэте, драматурге, политическом деятеле, мыслителе. Для читателя книга эта – шанс открыть для себя новую страну. Сказанное относится не только к тем, кто доселе ничего не знал о Латвии, но и к людям, прожившим в ней многие годы. Роман-коллаж – словно мозаичная картина, включившая в себя сотни документальных свидетельств, стихов и протоколов, дневниковых записей и писем. При всем том перед нами именно роман – история личности, увлекательная и трагичная, история любви и дружбы, неслыханного предательства и великого самопожертвования. А спор поэта Райниса и его друга юности П. Стучки, – одного из ближайших соратников Ленина, – выводит нас далеко за рамки одной судьбы, одной страны и одной эпохи, к самым жгучим проблемам современного мира. Автор книги, Роальд Добровенский, известен также своими биографическими романами о русских композиторах Бородине и Мусоргском, изданными в Риге в середине восьмидесятых годов ХХ века.  
 Cena 32.13 Eur  pirkt

Valdis Zatlers "Kas es esmu"

Katrs cilvēks nodzīvo mūžu. Taču ne katrs cilvēks kļūst par Valsts prezidentu. Kā paveikt savu darbu, lai daudz cilvēku tev sacītu paldies? Kā kļūt par prezidentu? Kādus darbus paveikt, kļūstot par prezidentu? Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers no 2007. līdz 2011. gadam savā grāmatā “Kas es esmu” stāsta par savu darbu Valsts prezidenta amatā, vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu.  Valdis Zatlers grāmatas ievadā saka: “Rakstu zīmēs varu attēlot tikai paša piedzīvoto. Visobjektīvākais viedoklis ir subjektīvais viedoklis, jo samelot sev nav iespējams. Visi notikumi grāmatā attēloti no mana skatu punkta, un tā ir mana patiesība par notikušo. Ar šo grāmatu es vēlos pateikties visiem cilvēkiem, ar kuriem krustojušies mani dzīves ceļi. Īpaši vēlos uzrunāt jaunatni. Tikai tauta, kas zina savu vēsturi, spēj veidot savu nākotni. Mēs varam bezgalīgi citēt daudz gudru domu, bet nekad nevajag pārstāt domāt pašiem. Ceru, ka mans stāsts rosinās cilvēkus domāt. Domāt par sevi, par mūsu tautu un Latviju.”
 Cena 19.28 Eur  pirkt

Regīna Ezera "Aka"

Apgāds "Jumava" atkārtoti izdod Regīnas Ezeras romānu "Aka". Pirmoreiz publicēts 1972. gadā, mūsdienās tas joprojām saista ne tikai ar “mūžīgo tēmu” — alkām pēc mīlestības un tās valdzinājuma. Romānā atainoti tādi lauku cilvēku raksturi, kuru likteņu pavērsienos joprojām jūtama ne tikai pēckara gadu padrūmā elpa, bet arī spīta un ironijas gars. “Aka” ir romāns par vēlmi nepakļauties vientulības smagumam. Romāns par to, ko spētu dot abpusēja mīlestība, vienlaikus atgādinot, ka ne vienmēr ir iespējams rīkoties pēc jūtu aicinājuma. Zemapziņa spontāni tiecas pēc mīlas un grib atbildēt, prāta apsvērumi, dzīves pieredze un morāles principi diktē savu. “Aka” uzdod jautājumus par izvēli un rīcību arī mūsdienu cilvēkam, bet neatbild — jo atbildes var būt dažādas. Vienlaikus šis ir gan harmonijas alku romāns, gan apjauta, ka cilvēka dzīvē — pretstatā vasaras dabas mieram — harmonija bieži vien nav iespējama. Akas būves simbolikā rakstniece uzsver dzīves divdabību, kad pagātne un tagadne nespēj būt vienotas, jo veidojušās atšķirīgi. Bet pats galvenais — “Aka” uzdod jautājumu: kā un kādos ap stākļos cilvēks spēj būt laimīgs un saskaņā ar savu būtību? (Viesturs Vecgrāvis, literatūrzinātnieks, LU emeritētais profesors)    
 Cena 10.28 Eur  pirkt

Vilis Lācis "Vēlais pavasaris"

Haralds Sala ir jauns un pazīstams mūziķis, publikas iemīlēts un kritiķu iecienīts komponists, kura darbi iedvesmo un sajūsmina klausītājus. Nejauši apmaldījies ziemas mežā pēc ciemošanās pie kāda sasirguša drauga, Haralds nokļūst necilā būdiņā un sastop Jūliju – vienu no sava talanta kaismīgākajām apbrīnotājām, kuras neparastais liktenis un ceļš uz mūzikas mīlestību aizkustina un savaldzina jaunekli. Negaidītā satikšanās modina spēcīgas jūtas un kļūst liktenīga abiem jauniešiem, ietekmējot arī viņu ģimenes, un visbeidzot – apliecinot mūzikas un mīlestības brīnumaino spēju mainīt pasauli, ienesot tajā gan skaistumu, gan postu...  
 Cena 5.14 Eur  pirkt

Aivars Ozoliņš "Dukts"

Aivara Ozoliņa „Dukts” – latviešu postmodernisma literatūras ikona. Aivara Ozoliņa (1957) īsprozas grāmata „Dukts” (1991) ir viens no spilgtākajiem 90. gadu darbiem latviešu literatūrā. Literatūrkritiķis Guntis Berelis reiz teicis: „Ja mēs pieņemtu, ka literatūra varētu būt reliģija vai vismaz oficiāli par „patiesu” pasludināta mācība, tad Ozoliņš būtu ķeceris (..).” Pats autors ir konsekventi atturējies no komentāriem par „Duktu” un arī prozas rakstniecībai pielicis punktu, pievēršoties politikas komentētāja amatam. „Dukts ir dievu un Cēzaru spēle, ko var spēlēt ikkatrs, lai tas būtu pat mazsaprātīgs bērns, ja vien viņš ir no dieviem vai Cēzariem spēlei izredzēts vai tikai vēlas to spēlēt.”
 Cena 11.57 Eur  pirkt
Iegādājies E-grāmatu ⇨pirkt
Page 10 of 10