Joomla!Dzīves paradoksi

Rīkojies tā, lai valdītu pār situācijām un apstākļiem! Pasargā sevi no iekšējām un ārējām deformējošām iedarbībām! Piedāvājam īsu rokasgrāmatu sociālajā pasaulē.

Apgāds ”Jumava” līdzās jau divām izdotajām krievu rakstnieka Aleksandra Volkova grāmatām ”Dzīves noslēpumi” un ”Tavas naudas maģija”, laidis klajā grāmatu “Dzīves paradoksi”, kas stāsta par neierastām, paradoksālām situācijām, kas notiek ar cilvēkiem katru dienu. Ar piemēriem no dzīves autors māca, kā uzvesties, kā rīkoties, ko no šādām situācijām var iegūt un, kā tās labāk izmantot.

Vārds “paradokss” ir cēlies no grieķu vārda “negaidīts”.

Autors paradoksus lieto kā neparastus un pārsteidzošus izteicienus, kuri uzsver, maina vai attīsta ierastos priekšstatus. Paradoksi norāda uz sociālajām un loģiskajām pretrunām, kuras ikdienā reizēm paliek nepamanītas, kā arī piedāvā zināšanas par cilvēka iekšējo pasauli.

“Paradoksu iedarbības mehānisms ir vienkāršs un efektīvs — tie māca prātot un rīkoties tā, lai valdītu pār situācijām un apstākļiem un pasargātu cilvēku no ārējām un arī iekšējām deformējošām iedarbībām.”

Aleksandrs Volkovs

Aleksandrs Volkovs - profesionāls rakstnieks un dzejnieks, ārsts, kurš no saviem priekšgājējiem mantojis spēcīgu garu un labu sirdi. Viņš ir filozofs-mistiķis un psihologs, vispārcilvēcisko morāles normu un humānisma principu aizstāvis.

 Cena 4.25 Eur  pirkt