Joomla!Mūsu dziednieki

Katram mums dzīvē ir situācija, kad liekas, bez palīdzības cauri netikt. Bieži tiek ietikti cilvēki ar neparastām spējām, kam piemīt talants redzēt vairāk kā pārējiem. Autors Jānis Arvīds Plaudis pats būtu dēvējams par šādu cilvēku un viņam ir bijusi lieliska iespēja iepazīt un iztaujāt daudzus no Latvijā zināmiem un ne tik zināmiem dziedniekiem un gaišreģiem.

Lasītājiem būs iespēja ne tikai iepazīties ar mūsu dziednieku personībām, apskatīt katra foto, bet arī iegūt kontaktinformāciju.

Grāmatas varoņi:

Aina Blumfelde

Rozālija Čebetova

Dmitrijs Guļajevs

Ella Nikolajeva

Velga Eglīte

Oskars Peipiņš

Iveta Čevere

Olga Olita Smoļaka

Dzintra Bankova

Sarmīte Eņģele

Elita Goldmane

Erna Stallīte

Velta Karnilavičiene

Gvido Zinkevičs

Tamāra Rimša

Pēteris Antons

Svetlana Milta

Elīna Zelčāne

 Cena 5.15 Eur  pirkt