Joomla!Pieskāriens mūžibai

Enerģiju raksturu katrs pats var noteikt, tā nav liela māksla, jāpaņem tikai svārstiņš, zara žāklis, gredzens vai kāds cits indikators, kurš katram indivīdam piemērotāks ― un tas uzrādīs āderes, enerģijas, atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. Katrs tīri vai gaišreģis var būt.
Lai to visu sevī sakārtotu, uzsāktu apskaidrības ceļu, apzinātos šī ceļa neizbēgamību, pamudinājumam jāizlasa šis darbs. Ja šeit pausto turpināsit izzināt, apgūt ezoteriskās zinības, kas zina, jums dosies rokās ne tikai ziņas par noglabāto, bet arī pats apglabātais.
 Cena 6.74 Eur  pirkt