Joomla!


jumava

jumava

SIA LIEGRA kopā ar sadarbības iestādi CFLA izstrādā projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/015, Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs "Veselības un fiziskās aktivitātes"mācību jomā. "Skola 2030" ietvaros. 1) Sākot no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 30.janvārim ir uzsākta projekta vadība, organizēta līgumu noslēgšana. Uzsākta projekta finanšu un grāmatvedības nodrošināšana projekta vajadzībām. Izveidota satura ekspertu komanda.   2) Ir izstrādāts digitālais mācību metodiskais līdzeklis 1.-3.klasei "Veselības un fiziskas aktivitātes" mācību jomā
Uģis Kuģis ir atradis savu ceļu kā sakārtot apkārtējo pasauli. Iekšējo un ārējo. Ar vārdiem, darbiem un milzīgo iekšējo spēku - noticēt pašam sev un šo spēku noticēt, dāvāt arī apkārtējiem. Milzīga uzdrīkstēšanās. Milzīga cilvēciskā mīlestība.  Grāmatā '' Pāris '' attēlotas vīrieša un sievietes savstarpējās attiecības. Trāpīgi vārdi, kuri atrod dzirdīgas ausis. Mācības, kuras netiek uzspiestas, bet aiziet taisnā ceļā uz sirdi.   Lai katram izdodas realizēt savus sapņus un attīstīt savu iekšējo varēšanu!   Mārīte Atēna         
Maigiem pirkstu galiem aizskart zvaigznes! Tik viegli ir jāspēj arī dzeju rakstīt. Ne vienmēr tas izdodas, bet es mācos un savā ceļā izvēlos tikties ar tiem cilvēkiem un viņu darbiem, kas spēj iedvesmot.  Šoreiz stāsts par Maijas Stepēnas grāmatu "Kā vaļā palaists rīta vējš". Grāmatas vizuālais noformējums vien uzrunā dvēseli un piesaista acu skatus.  Bet ko slēpj grāmatas lapas? Rotaļīgu, vieglu vārdu deju, pat vēlētos teikt- rotaļīgu spēli. Pasaulē ir daudz māksliniecisku dvēseļu, arī Latvijā izvēle "ko lasīt" ir gana plaša. Tomēr tikai retais autors ar savu talantu un kaisli spēj noturēt lasītāja emocijas no sākuma līdz beigām.  Šī ir viena no tām grāmatām, kas to spēj. Tiem, kas tikai nupat iesākuši savu ceļu dzejas pasaulē, noteikti varu ieteikt šo grāmatu kā iedvesmas avotu ikdienai nēsāt līdzi somā vai darba portfelī, lai varētu to atkal un atkal pāršķirstīt, atrodoties tramvajā vai kaut skolas solā blakus Čakam un Ziedonim.  Šie darbi noteikti atradīs ceļu pie lasītāja. Vienalga "Kur" un "Kad"!  
Emocionālā inteliģence — būtiska komponente veiksmīgākai dzīvei, karjerai un uzņēmējdarbībai. Tiecoties pēc aizvien lielākas produktivitātes, mūsdienās pārāk bieži gan savā individuālajā dzīvē, gan darbavietā — strādājot komandā — esam pazaudējuši vai aizmirsuši emocionālās inteliģences komponenti, taču tās nozīme  mūsdienu darba vidē un cilvēku ikdienas dzīvē aizvien pieaug. Ikviens grib justies labāk un kļūt veiksmīgāks, līdz ar to dažāda veida personības izaugsmes iespējas kļūst arvien pieprasītākas. Parādās nevēlēšanās pielāgoties, pretestība pret līdzšinējo pieredzi. Aizvien biežāk jūtama vēlme iet attīstības ceļu.  Piedzīvojot to, ka nepatīkamā problēmsituācijā kāds produktīvi spēj virzīt jautājumu konstruktīvā gultnē, mēs šo personu uzlūkojam ar apbrīnu un vēlamies strādāt šādi arī savā komandā. Spējai sadarbībā rast risinājumu ir milzīga pievienotā vērtība, jo tā rada pozitīvu pamatu ikvienas situācijas risinājumam un mierīgu un radošu gaisotni. Tas ietaupa laiku, stiprina darbaspējas un motivāciju, vienlaikus uzlabo cilvēku apmierinātību ar dzīvi un darbu.    Artūrs Belēvičs SIA “Saules aptieka” valdes priekšsēdētājs
Piektdiena, 03 janvāris 2020 16:18

Inga Liepiņa, Santa Vilka “Kāpšanas sports”

Grāmata “Kāpšanas sports, teorija un prakse” balstīta gan uz abu autoru vairāku gadu praktisko pieredzi, gan uz pētniecības teorētiskajām atziņām, kas pamatotas ar plašu ārvalstu speciālistu praktiskās pieredzes un teorētisko atziņu analīzi. Nozīmīgi ir izglītot jaunos sportistus, ko arī autores veiksmīgi sāk, iepazīstinot interesentus ar kāpšanas sporta vēsturi un attīstību. Būtiski ir iezīmēt līdz šim mazpazīstamā sporta veida specifiku, sniedzot priekšstatu par vairākām kāpšanas disciplīnām. Šobrīd Latvijas sporta un izglītības speciālistu pieprasījums pēc labas literatūras sporta jomā ir nepāprotams, īpaši tas izpaužas nosacīti jaunajā sporta veidā — kāpšanas sportā. Ingas Liepiņas un Santas Vilkas grāmata ir pirmais šāda satura izdevums latviešu valodā, ko varam uzskatīt par nozīmīgu ieguldījumu šī sporta veida attīstībā Latvijā. Izdevums ieteicams sporta treneriem, sporta skolotājiem, studentiem, sportistiem. Tas ir izcils materiāls kāpšanas sporta veida attīstībai Latvijā un Eiropā.   Juris Grants, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors, profesors  
Page 1 of 46