Joomla!Svešvārdu vārdnīca

Jura Baldunčika un Kornēlijas Pokrotnieces apkopotā, papildināta trešā izdevuma vārdnīca skaidro vairāk nekā 16 000 citvalodu cilmes vārdus un terminoloģiskās vārdkopas.
 Cena 9.14 Eur  pirkt

Itāļu-latviešu vārdnīca

"Itāļu - latviešu vārdnīca" ir pilnīgi jauns izdevums. Vārdnīcā iekļauti visi mūsdienu itāļu valodā visbiežāk lietotie vārdi (aptuveni 14 000 šķirkļu). Atšķirībā no daudzām pēc šķirkļu skaita līdzīga apjoma vārdnīcām šī jaunā "Itāļu-latviešu vārdnīca" atspoguļo visas katra vārda izplatītākās nozīmes.
 Cena 13.71 Eur  pirkt

Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca

Vārdnīca veidota, izmantojot mūsdienīgu leksiku, kādu lieto Eiropas un angloamerikāņu vispārīgajās tiesībās. Vārdnīcā ietvertas ziņas par galvenajām ekonomiskās domas skolām un īsas to ievērojamo ekonomistu biogrāfijas, kuru zinātniskie darbi saistīti ar finanšu kredītu kategorijām.
 Cena 6.40 Eur  pirkt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca skolām

Ainas Miķelsones un Dainuvītes Guļevskas sastādītā vārdnīca parāda latviešu valodas vārdu pareizu rakstību un sniedz informāciju par vārdu gramatiskajām formām, to rakstību, kā arī parāda vārdu lietošanu tekstā, atsevišķu vārdu izrunu.
 Cena 3.66 Eur  pirkt