Joomla!Mūžības skartie

Aleksandra Čaka radītie strēlnieku tēli izbriduši smagus un tālus ceļus, bet dzejnieks tos pacēlis leģendas augstumos, līdz simbola jēgai, kad vairs sīki nešķiro, kurš kurā pusē un par ko karojis. Varoņdarbs ir darbs pats par sevi.
Un, "Mūžības skartie" ieguvuši mūžību, tāpēc, ka šis daiļdarbs rakstīts ar sirds asinīm un izcila talanta spēku. (Ilgonis Bērsons)  
 Cena 3.47 Eur  pirkt