Joomla!Nostāsti par trim mīlestībām

“Īsta mīlestība varot būt tikai viena. Bet ko lai dara cilvēks, kuram to mīlestību ir veselas trīs? Tad nav kur sprukt – atliek vienīgi uzrakstīt…” Ivars Ošiņš savā grāmatā savijis trīs savu mīlestību stāstus.
Šīsmīlestībasirdažādas, tomērautorstās veiksmīgi apvienovienāgrāmatā. PirmāautoramīlestībairRīga, otrāmīlestībasevīietverpopulārosnostāstos un mītossastopamoslavenībupatiesosdzīvesstāstus un viņumīlestības. Trešādaļagrāmatāveltītasenaizmirstiem, tomērsavālaikāļotislaveniemlatviešusportistiem.
 Cena 1.82 Eur  pirkt