Joomla!Ņina Marno "Tas viss ir bijis"

Trīs aizkustinoši stāsti, kas balstīti uz patiesiem notikumiem. TĀLU, TĀLU AIZ TUMŠAJIEM MEŽIEM — nezinot neko par savu turpmāko likteni, Asja tiek aizvesta tālu prom no dzimtenes uz darba nometnēm Vācijā, lai gan tēvzemē paliek viņas gādīgie radinieki, ierastā dzīve, kas nupat tikai sākusies… PELĒKĀ AKMENS KLUSĒŠANA — Ēvalds, dezertējis no armijas, slepus dzīvo un strādā sava tēva saimniecībā, atrauts no sabiedrības, ar alkām pēc sirds siltuma... TAS VISS IR BIJIS — māsu Līvijas un Zentas dzīves ceļi kara laikā šķiras. Paliek neizrunāti stāsti... Šajos trijos stāstos ir atspoguļoti patiesi notikumi, kas lasītājam ļauj apjaust un ieskatīties galveno varoņu dvēselēs un sazarotajos likteņos, kurus izpostījis karš.
 Cena 7.98 Eur  pirkt