Joomla!Džemma Skulme. Nospiedumi

“Džemma Skulme. Nospiedumi” stāsta par mākslinieces līdz šim vārdos neizteikto pusi, kuru prasmīgākie mākslas pazinēji bez tulkojuma kodētajā lietojumā jau ir lasījuši mākslinieces gleznās. Līdz šim tikai eļļas, akvareļa, akrila tehnikas valodā varēja iepazīt Džemmas Skulmes skaļi neizteiktās sarunas ar sevi, esamību, idejām, tukšumu, sapņiem.
Žurnāliste Līga Blaua kopā ar mākslinieci izstaigā tālus atmiņu ceļus, uzticot papīram dzimtas vēstures līkločus, atmiņu spriedumus par cilvēkiem, kas, kaut arī uz īsu brīdi satikti, veidojuši Džemmu Skulmi par mākslinieci, kādu pazīstam gleznās, kā arī dalās atmiņās par Viju Artmani.Sirsnīgs, emocionāls stāsts par divām māksliniecēm, par mīlestību, attiecībām un mākslu.
 Cena 19.20 Eur  pirkt