Joomla!Tikšanās ar ceļotāju Aināru Kadišu "Vitimas upes piezīmes" autoru apgāda "Jumava" grāmatnīcā