Joomla!PSRS politiskā cenzūra Latvijā 1940-1990

Latviešu zinātnē un literatūrā pēc 1991.gada pievērsta uzmanība Latvijas iedzīvotāju fiziskajai iznīcināšanai PSRS okupācijas gados ( 1940. – 1990.), taču lasītājiem maz informācijas par cilvēku garīgo apspiešanu. Darbā analizēta PSRS cenzūras struktūra un darbība. Sevišķa vērība pievērsta bibliotēku, zinātnes un daiļliteratūras, radio, kinofilmu un televīzijas cenzūrai.
Cenzūra pārbaudīja muzejus, mākslas darbus, tipogrāfijas, trimdas literatūru un bandroles. Darbā analizēti cenzūras politziņojumi. Pētījums atklāj PSRS cenzūras darbību Latvijas garīgās kultūras apspiešanā piecdesmit okupācijas gados un liek pārvērtēt daudzus PSRS valsts cenzūras laika izdevumus un to autorus, kā arī okupācijas laika cenzūru kopumā.  
 Cena 6.40 Eur  pirkt