Joomla!Vilhelms Munters

Šīs grāmatas sagatavotājs Rihards Treijs, kas 2005. gadā publicēja monogrāfiju “Latvijas diplomātija un diplomāti (1918−1940)” un 2007. gadā biogrāfisku aprakstu “Zigfrīds Meierovics”, ir rūpīgi iepazinies arī ar Vilhelma Muntera dokumentiem Rīgas un Maskava arhīvos, attiecīgo literatūru un presi.
Tas dod viņam tiesības apgalvot, ka šī pētījuma galvenais varonis nebija ne rusofils, ne anglofils vai ģermanofils. V. Munters bija latofils, kas, brīžam kļūdīdamies un maldīdamies, savā dziļākajā būtībā palika Latvijas patriots.
 Cena 11.52 Eur  pirkt