Joomla!Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century

In 2016 Jumava Publishing House published a three volume work “Latvian Foreign Affairs and
Diplomacy in the 20th Century” in Latvian. The work covers Latvian foreign affairs and diplomacy
throughout the entire 20th century.
Considering the significance of diplomacy and its ever-growing role in Latvia and the world, Jumava
Publishing House is preparing an English publication of “Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the
20th Century”. Authors of the book are historian Professor Inesis Feldmanis, Professor Aivars Stranga,
Professor Antonijs Zunda and Associate Professor Jānis Taurēns.


The book analyses our country’s fundamental foreign policy issues during the period in question
exhaustively and in depth. The authors look at foreign affairs and diplomatic activities in the Baltic region as well as in the context of European international relations. The approach chosen by the authors ensures insight into the international situation at the time and gives the reader the opportunity to gain an understanding of the appropriateness of the decisions made and actions taken by the Latvian foreign
affairs leadership.
The authors pay great attention to the historiographic analysis making an effort to point out the common
and the different in representatives of various historic schools of thought. A new theoretic approach has
been worked out regarding the role of subjective factors in the history of Latvia, the role of western
nations in the destiny of Latvia and a unique approach to the Baltic issue the Baltics is offered along with
a clarification of the role of the Soviet Union and Russia in the Baltics. The book is planned to be about
300 pages long, it will be published in the spring of 2020 and the expected retail price will be 40.00 EUR.
I invite you to preorder this publication at a special cost to you for only 25 EUR. (plus postage and
packing) If you want to give the book as a present to several friends we have a special offer of buy 4
books and get 5 if we receive your payment by March 31, 2019 at the latest.

E-mail: juris.visockis@jumava.lv, T. 00371 29484865

Māris Slokenbergs, project manager. slok@apollo.lv

 

Apgāds “Jumava” 2016. gadā latviešu valodā izdeva apkopojošu darbu trīs sējumos
“Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” par Latvijas ārpolitiku un diplomātiju visa
pagājušā gadsimta garumā.
Redzot diplomātijas nozīmi un tās aizvien pieaugošo lomu Latvijā un pasaulē, apgāds
“Jumava” gatavo izdošanai grāmatu „Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th
Century” angļu valodā. Tās autori ir vēsturnieks un profesors Inesis Feldmanis, profesors Aivars
Stranga, profesors Antonijs Zunda un asociētais profesors Jānis Taurēns.

Piedāvājam grāmatu angļu valodā

Grāmatā vispusīgi un dziļi būs analizētas mūsu valsts ārpolitiskās pamatproblēmas

attiecīgajā vēstures posmā. Autori skata Latvijas ārpolitisko un diplomātisko darbību Baltijas
reģionā, kā arī visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina ieskatu
tā laika starptautiskajā situācijā un dod lasītājam iespēju gūt priekšstatu par to, cik adekvāti bija
Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās konkrētā rīcība tajā vai citā situācijā.
Grāmatā no jauna izvērtēta Rietumvalstu loma Latvijas likteņos un Baltijas jautājuma
atsevišķas nostādnes, kā arī precizēta PSRS, pēdējā gadu desmitā, Krievijas politikas loma
Baltijā. Grāmatas autoru plānotais grāmatas apjoms ir ap 300 lappuses, grāmata tiks izdota 2020.gada pavasarī, paredzamā grāmatas cena mazumtirdzniecībā EUR 40,00.

Iepriekšparakstīšanās pa telefonu 26490412, e-pasts: pasutijums@jumava.lv

 Cena 25.00 Eur  pirkt