Joomla!Kazanova

Brīnišķīgs dramaturga, matemātiķa, spiega, stāstnieka un publicista, kā arī visu laiku dižākā mīlētāja portrets.


Lai uzrakstītu šo aizraujošo stāstu par Kazanovas dzīvi, Dereks Pārkers ir pētījis viņa autobiogrāfiju, kā arī citus avotus, kas vēsta par viņa dzīvi un 18. gadsimta Eiropas sabiedrību. Autoram ir izdevies radīt spilgtu un pārliecinošu tēlu, ļaujot mums visā pilnībā iepazīt šo kaislīgo dēkaini, kas ir viena no dižākajām sava un arī mūsu laika leģendām.

 Cena 9.14 Eur  pirkt