Joomla!Politiskā cenzūra Latvijā 1940-1990. Dokumenti un materiāli. 2.daļa

Šis dokumentu krājums ir pierādījumu turpinājums 2010.gadā izdotajam darbam Politiska cenzūra 1940-1990.
Totalitārās cenzūras uzraudzībā veiktā „sociālisma celtniecība”bija ne tikai sociālisma vājināšana, bet arī nācijas gara spēka nīcināšana.  
 Cena 10.98 Eur  pirkt