Joomla!Lībiešu folklora

Grāmatā "Lībiešu folklora" pirmo reizi latviešu valodā ir publicētas 19.-20.gs. savāktās interesantākās un savdabīgākās lībiešu pasakas, teikas, nostāsti, tradīcijas, ticējumi, gadskārtu ieražas, sakāmvārdi, mīklas un tautasdziesmas, un daļa no šiem tekstiem ir arī lībiešu valodā. Papildinot folkloras materiālu, sastādītāja Valda Marija Šuvcāne grāmatā sniedz ieskatu par lībiešu folkloru, tās vācējiem un teicējiem. Lībiete Valda Marija Šuvcāne (dz. Blūma, 1923) ir dzimusi Lielirbē.
Viņa ir viena no nedaudzajām dzimtās valodas pratējām un ilggadēja lībiešu kultūrvēstures pētniece. V.M.Šuvcānes nozīmīgākais darbs ir grāmata "Lībiešu ciems, kura vairs nav" (2002), kurā pirmo reizi apkopota un atspoguļota Ziemeļkurzemes lībiešu dzīve vairāku gadsimtu garumā. Autore raksta lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas "Lībiešu krasts" izdevumam "Līvli", publicē pētījumus "Lībiešu gadagrāmatās" un citos izdevumos, ir sastādījusi "Latviešu-lībiešu sarunvārdnīcu", "Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīcu", bilžu grāmatu "Urū! Rurū!" (V.M.Šuvcānes lībiešu teksti, M.Stārastes ilustrācijas) un "Lībiešu tekstus".
 Cena 5.49 Eur  pirkt