Joomla!Karuselis

Rakstu 7. sējumā “Karuselis” apkopoti vairāki stāsti un tēlojumi no krājumiem “Neierastā Amerika” un “Karuselis”, kas plašākai auditorijai Latvijā līdz šim nav bijuši pieejami, jo krājumi izdoti trimdā 20. gadsimta 50. gados.
Nobeigumā ietverti Rakstu sastādītāja, literatūrzinātnieka, profesora Viktora Hausmaņa komentāri un pēcvārds, kurā analizēti Latvijā līdz šim nepublicētie krājumi saistībā ar Anšlava Eglīša biogrāfiju.
 Cena 5.49 Eur  pirkt