Joomla!Irēna Šaicāne "Balvi un balvenieši"

Vēsture nav vienīgi pagātnes notikumi, bet tā arī ir vērtība, kas darbojas ciešā mijiedarbībā ar tagadni - tā veido mūs kā personības, sniedzot izaugsmi zināšanās. Grāmatas autore galvenokārt pievērsusies 20. gadsimta vērstures notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku vēstures kopainu. Apkopotais materiāls pierāda to, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti. Grāmata mijas vēsturiski fakti un stāsti, radot sajūtu, ka stāstītais tiek piedzīvots realitātē. Grāmatas autore Irēna Šaicāne ir parūpējusies, lai tekstu varētu uztvert plašāks lasītāju loks, radot patiesu ieinteresētību par grāmatu "Balvi un balvenieši" - stāsti ir uztverami caur atmiņu stāstiem un caur vizuālām ainām. Darbam ir pievienotas gan 20. gadsimta, gan mūsdienu fotogrāfijas, lai redzētu un novērtētu, kā vieni un tie paši objekti, laikam ritot, ir mainījušies.
 "Vēsture nav tikai tie notikumi, kas ir risinājušies, bet arī tas, cik par to zinām un gribam uzzināt..."  (I.Šaicāne)   Lasi grāmatu un caur vēsturi atklāj jaunu redzējumu par vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajām pērlēm - Balviem!      
 Cena 10.98 Eur  pirkt