Joomla!Ilona Bērziņa "Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts."

Apgāds “Jumava” izdod Ilonas Bērziņas grāmatu “Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts.” Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga min: “Emīls Dēliņš ir cilvēks, kuru Latvijas vēsture savās lappusēs ierakstīs kā dziļu un patiesu savas valsts interešu aizstāvi, latviskā gara stiprinātāju un enerģisku sabiedrisko darbinieku”. Grāmatā spilgti atainotas tā laikmeta politikas aizkulises un tas, kā, esot ārpus Latvijas, cilvēks spēj nezaudēt patriotismu pret savu dzimteni, bet tikai stiprināt to – tas viss ir atklāts grāmatā “Emīls Dēliņš. Patriots. Žurnālists. Diplomāts.” LZA akadēmiķis Jānis Stradiņš par Emīlu Dēliņu teic: "Teicams žurnālists, spožs diplomāts, Latvijas ģenerālkonsuls Austrālijā un goda konsuls Jaunzēlandē, kurš mīlēja savu Dzimteni un paspēja ļoti daudz tās labā izdarīt. Viņa dibinātais un līdz 2000. gadam vadītais laikraksts "Austrālijas Latvietis" bija saikne starp Latviju un tālo Austrāliju, labā valodā rakstošs un draudzīgā noskaņā latviešu sabiedrību tuvinošs. Viņa aktīvā publicistiskā darbība, rakstot "Latvijas Vēstnesī", viņa grāmatas – diplomāta un dzīves pieredzes apkopojumi – ir vēstures mācību līdzeklis, kas spilgti raksturo mūzu laiku".    
 Cena 7.79 Eur  pirkt