Joomla!Teātra režija Baltijā

Šī grāmata, ko rakstījuši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teātra zinātnieki un kritiķi, veltīta Baltijas režijai 20.gadsimta otrajā pusē. Rakstos analizēti teātra procesi un izcilākās personības Latvijas, Lietuvas un Igaunijas režijā, kā arī aktiermākslā, scenogrāfijā, dramaturģijā, teātra mūzikā sākot ar Otrā pasaules kara beigām un ietiecoties 2005.gadā.
 Atsevišķi portreti veltīti režisoriem Rozam Miltinim, Jonam Vaitkum, Eimuntam Nekrušum, Oskaram Koršunovam, Kārelam Irdam, Voldemaram
Panso, Jānam Tomingam, Elmo Niganenam, Alfrādam Jaunušanam, Pēterim Pētersonam, Oļģertam Kroderam, Arnoldam Liniņam, Ādolfam Šariro, Arkādijam Kacam, Mārai Ķimelei un Alvim Hermanim.
Pārskatos par režijas attīstību aplūkoti kā minētie, tā arī visi citi šai laikā stradājušie režisori.
Projekts ir pirmreizējs- nekad agrāk nav tapis vienots pētījums, kas izsokotu Baltijas valstu teātra attīstībai, kur, tieši tā pat kā mūsu vēsturē, ir ļoti daudz kopīga.
 Cena 12.80 Eur  pirkt